nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

14.03.2016 Kunnen garnalen ingezet worden als gewasbescherming?

In Nederland loopt een grootschalig onderzoek naar de geschiktheid van garnaalpellen als gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw. De pel is het omhulsel van de garnaal dat als restafval overblijft nadat ze gepeld is. Uit onderzoek aan de Universiteit van Wageningen blijkt dat garnaalpellen doeltreffend kunnen ingezet worden tegen schimmels en infectieziekten bij pootaardappelen en bloembollen. Praktijkonderzoek moet uitwijzen of de garnaalpellen kunnen leiden tot minder gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen.

Garnaalpellen bevatten stoffen die de natuurlijke weerbaarheid en vruchtbaarheid van bodem en gewassen verbeteren. Daardoor neemt de kans op ziekten af, concludeerden onderzoekers van Wageningen. Vier jaar lang zullen deze onderzoeksresultaten nu in de praktijk worden getest in het Nederlandse Waddengebied. Die regio is niet toevallig gekozen, want door de toename van het machinaal pellen van garnalen in het Waddengebied, is een grote hoeveelheid garnaalpellen voorradig als nieuwe reststroom. Door ze in te zetten als gewasbeschermingsmiddel wordt deze reststroom duurzaam gerecycleerd.

In de proeven wordt gewerkt met gegranuleerde garnaalpellen. In de proef wordt de werking getest op klei- en op zandgrond. Ook wordt gekeken hoe garnaalpellen het beste werken, ondergeploegd of uitgestrooid over het land. Idealiter kunnen ze schimmels en infectieziekten doeltreffend bestrijden, vooral bij de teelt van de pootaardappelen en bloembollen. Er wordt ook een effect verwacht op aaltjes. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder regie van de Stichting Greenport Noord-Holland Noord. De totale kost bedraagt 640.000 euro.

Bron: |

Beeld: ILVO

In samenwerking met: Boerderij

Volg VILT ook via