nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

16.08.2019 Kunnen pruimen nicheteelt worden in fruitsector?

Door de Ruslandboycot en extreme weerfenomenen beleven de Vlaamse hardfruittelers een moeilijke tijd. “Diversificatie kan een belangrijke factor zijn om de huidige crisis te verslaan”, zegt Inge Moors, voorzitter van pcfruit en Limburgs landbouwgedeputeerde. Via het demonstratieproject ‘Diversifiëren is anticiperen’ wil pcfruit telers begeleiden in de opstart, omschakeling of uitbreiding van hun bedrijf naar nicheteelten als pruim, abrikoos en blauwe bes. Een eerste proefmoment op 19 augustus richt zich op de pruimenteelt.

De hardfruitsector denkt al een tijdje na over mogelijke toekomststrategieën als een uitweg uit de huidige crisis. In van die resultaten uit dat denkproces is het demo-project ‘Diversifiëren is anticiperen’ dat financiële ondersteuning krijgt van het Departement Landbouw en Visserij. Daarbij onderzoekt pcfruit de kansen voor nicheteelten als pruim, abrikoos en blauwe best in Vlaanderen. “Diversificatie in de bedrijfsvoering kan in de fruitsector voor nieuwe economische waarde zorgen”, legt pcfruit-voorzitter Moors uit.

Bij pcfruit werden verschillende demovelden aangelegd waarop verschillende rassen van die nicheteelten geteeld worden. “We maken ook een economische analyse: kost van de aanplant, kost van de teelt, aanduiding van de arbeidsbehoefte in het seizoen en een studie van de prijs en importevolutie van de producten in het seizoen”, vertelt Dany Bylemans, algemeen directeur pcfruit. Door al die kennis samen te voegen in overzichtelijke teeltgidsen, uitgewerkt per teelt, wil het proefcentrum de telers die willen starten met een nieuwe teelt op weg helpen.

Op 19 augustus staat een eerste proefmoment voor pruimen op de agenda van pcfruit. Telers kunnen er dan kennis maken met de pruimenteelt en met de marktkansen voor pruimen. Tot eind de 20ste eeuw werden er veel pruimen geteeld in Limburg, maar geleidelijk daalden de arealen. In 2004 sopte het pcfruit met onderzoek naar pruimteelt. “In de daarop volgende jaren is het areaal pruimen in België verder gedaald van 75 hectare in 2008 tot 25 hectare in 2017. Vandaag is er in de handel opnieuw vraag naar Belgische pruimen. Ook in Nederland zien we dat de pruimenteelt succesvol is”, vertelt Jef Vercammen, directeur proeftuin pit- en steenfruit van pcfruit.

Omdat het pcfruit gelooft in de diversificatiemogelijkheden die de pruimenteelt biedt, heeft het proefcentrum het onderzoek naar de teelt opnieuw opgestart. “We zien dat het areaal aan een lichte opmars bezig is. In vergelijking met 2017 is het Belgische areaal opnieuw gestegen naar 35 hectare. Daarvan staat ongeveer 25 procent in de provincie Limburg. En dankzij de groei is de omzet in de periode 2017-2018 maar liefst verdrievoudigd”, vult Inge Moors aan.

Meer informatie: Proef-moment Pruimen 

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via