nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

09.11.2018 Kunstmesttaks: nieuw rondje boeren pesten in Nederland?

Nederland loopt zo hoog op met de circulaire economie en de kringlooplandbouw die daar perfect in past dat een taks op kunstmest in overweging wordt genomen. Door de Tweede Kamer is onlangs een motie van GroenLinks aangenomen met het verzoek aan landbouwminister Carola Schouten om een heffing te bekijken. De reacties uit het landbouwkamp liegen er niet om. Een akkerbouwer-bestuurder legt aan Boerenbusiness uit dat de intensieve veehouderij (die bepaalde beleidsmakers in Nederland liever kwijt dan rijk zijn, nvdr.) het beste wegkomt met de kunstmesttaks. “Zij gebruiken geen kunstmest en voeren juist veel dierlijke mest af.” De redactie van Boerenbusiness vindt de taks zo’n dom plan dat DCA-directeur Kees Maas zelf in zijn pen kroop.

“Een heffing op stikstofhoudende kunstmest moet boeren stimuleren om minder minerale meststoffen te gebruiken. Wat het werkelijk is, is het pesten van het boertje en het verhogen van de kostprijs. We willen kringlooplandbouw realiseren, maar elke akkerbouwer weet dat hij met alleen dierlijke mest niet voldoende nutriënten aanvoert voor zijn gewassen. Bovendien kan de akkerbouwer op deze manier gedurende het seizoen niet nauwkeurig bijsturen. Blijkbaar heeft de politiek nog niet door dat je met belonen verder komt dan met straffen”, schrijft DCA-directeur Kees Maas in een vlammend opiniestuk op Boerenbusiness.

Nadat de motie van GroenLinks aangenomen was in de Tweede Kamer verklaarde Nederlands landbouwminister Carola Schouten dat ze een taks op kunstmest wil overwegen. Maas hoopt dat ze afziet van dat idee en “met een samenhangend plan komt in plaats van dit soort hapsnapbeleid. Dat leidt alleen maar tot meer regels, meer onbegrip en hogere kosten”.

In hetzelfde medium staat ook een reactie van een akkerbouwer te lezen die tot voor kort sectorvoorzitter was bij LTO, de grootste landbouworganisatie in Nederland. Jaap Haanstra maakt duidelijk dat kunstmestgebruikers (plantaardige producenten en melkveehouders) de dupe zijn van de taks terwijl intensieve veebedrijven buiten schot blijven. Dat zijn bedrijven die veel mest produceren en afvoeren omdat ze geen eigen grond hebben om de dierlijke mest aan te wenden. “Wellicht is het mij door mijn ploegwerkzaamheden ontgaan dat men een enorme beleidszwaai heeft gemaakt en de intensieve veehouderij een warm hart is gaan toedragen in Nederland”, schrijft de akkerbouwer.

BELFertil, de beroepsvereniging van de Belgische meststoffenindustrie, bracht recent een brochure uit om minerale meststoffen te bewieroken. Kunstmest verdient het naar verluidt niet om stiefmoederlijk behandeld te worden. Het was de eerste keer dat meststoffenfabrikanten uit de schaduw traden. “Onbekend is onbemind. We zijn een onderschatte sector en daar proberen we wat aan te doen”, zei Jean-Paul Beens, werkzaam bij Yara en tevens sectorvoorzitter. “Binnen de voedselketen zijn we cruciaal.”

Bron: Boerenbusiness / eigen verslaggeving

Beeld: PIBO Tongeren

Volg VILT ook via