nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

25.01.2017 "Laat je geen overstort voor mest aanpraten"

Toezichthouders van de Mestbank controleren deze dagen de opslagen voor dierlijke mest. Daarbij gaan ze na of de opslagen voor vaste dierlijke mest voldoen aan de VLAREM-bepalingen. Concreet wordt er gekeken of er een mestdichte vloer aanwezig is, drie mestdichte muren en een opvang voor de mestsappen. De Mestbank waarschuwt onder meer voor sapscheiders of first flush-systemen die geen legale oplossing zijn om te voorkomen dat de opvang al te snel vol raakt. “Landbouwers riskeren een proces-verbaal”, zo klinkt het. 

Deze dagen bezoeken controleurs van de Mestbank landbouwbedrijven om te controleren of de opslagen voor dierlijke mest conform de wetgeving zijn. De Vlaamse milieuwetgeving bepaalt dat het afvloeiwater moet worden opgevangen en verzameld in mestdichte gesloten opslagruimten. Voor mestsappen zijn afleidingskanalen of overstorten naar het oppervlaktewater of de openbare riolering niet toegestaan.

“Blijkbaar bestaat over die bepaling onduidelijkheid op het terrein”, aldus de Vlaamse Landmaatschappij. “We hebben vernomen van enkele landbouwers dat er adviseurs, bouwfirma’s en andere partijen zijn die beweren dat een sapscheider of first flush-systeem aan de opvang voor mestsappen een legale oplossing is om te voorkomen dat de opvang snel vol zit. Maar niets in minder waar.”

“De regelgeving is duidelijk, geen enkele vorm van overstorten is toegestaan”, zo verduidelijkt de Mestbank. “Door overstorten komen er immers nog steeds nutriënten in het oppervlakte- of grondwater terecht. Het zijn die nutriënten die een nefaste invloed hebben op de waterkwaliteit en dus ook op de MAP-meetpunten. Als de toezichthouders van de Mestbank een vorm van overstort vaststellen, zal de betrokken landbouwer dat altijd definitief buiten gebruik moeten stellen of verwijderen.”

Bij lozing in de waterloop of de openbare riolering, kunnen diezelfde toezichthouders ook een proces-verbaal opmaken voor het lozen van dierlijke mest en de opslag van dierlijke mest in een mestvaalt niet conform het VLAREM. De Mestbank geeft dergelijke vaststellingen ook door aan het Departement Landbouw en Visserij. Het Departement kan een korting op de basisbetaling toepassen. “Laat je als landbouwer dus nooit zo’n overstort aanpraten”, zo klinkt het. “Er is enerzijds de meerkost bij de constructie en anderzijds is het niet legaal, waardoor je een proces-verbaal en mogelijk een geldboete riskeert.”  

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via