nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

22.01.2019 Laatste loodjes naar start bouw suikerfabriek Seneffe

Een belangrijke coöperatieve vennootschap voor de verwerking en de commercialisering van landbouwproducten in België oprichten, is een werk van lange adem. Wanneer in september 2021 de coöperatieve suikerfabriek van Seneffe de eerste bieten verwerkt, zal er vijf jaar voorbereidend werk aan zijn voorafgegaan. Wanneer er beslist moet worden om de suikerfabriek te bouwen – nog dit voorjaar – is het project halfweg. “De aansluiting van de coöperanten zal doorslaggevend zijn en is gepland voor binnenkort”, klinkt het bij de Coopérative des Bevaux Transformateurs SCRL (CoBT). Planters kunnen zich nog tot 31 januari inschrijven, daarna zal onderhandeld worden met de banken. Als alles goed gaat, start de bouw van de nieuwe suikerfabriek deze zomer.

Een jaar geleden werd het project ‘Suikerfabriek van Seneffe’ voorgesteld aan landbouwers. De interesse om een nieuwe suikerfabriek te bouwen - en die zelf uit te baten - bij bietentelers bleek groot. Vorige maand vonden verschillende vergaderingen plaats in verband met het project. “Aan de 18 informatievergaderingen georganiseerd door de coöperatie, waaronder twee in Vlaanderen en één in Frankrijk, hebben ongeveer 1.600 personen deelgenomen”, zegt Benoît Haag, coördinator van de Coopérative des Bevaux Transformateurs SCRL (CoBT). “Een vijftigtal Vlaamse planters en een twintigtal Franse planters waren ook aanwezig.”

Op die vergaderingen werden vooral veel vragen beantwoord. “Veel vragen hadden betrekking op de investering in de nieuwe fabriek, maar ook op het bietleveringscontract dat de coöperatie CoBT voorstelt, omdat het aanzienlijk afwijkt van een klassiek contract”, licht Benoît Haag toe. De meeste vragen hadden betrekking op de rentabiliteit van de voorgestelde investering, namelijk hoe de suikerfabriek van Seneffe een hogere prijs zal kunnen betalen voor de bieten en tegelijkertijd de kosten van de nieuwe fabriek zal kunnen afschrijven. “Het antwoord is dat de som van de voorschotten en de technische keuzes voor de nieuwe fabriek, de verwerking van bieten competitiever zal maken en zal leiden tot een hogere verwerkingsmarge die zal terugkeren naar de bietenplanter, die de belangrijkste aandeelhouder zal zijn.”

De potentiële leveranciers van bieten toonden ook veel belangstelling voor het voorgestelde leveringscontract. “Het is een eenvoudig contract dat de reële leveringsvoorwaarden zo dicht mogelijk benadert”, zegt Benoît Haag. “Het suikergehalte wordt bijvoorbeeld niet berekend op basis van een theoretische referentie, maar ten opzichte van het gemiddelde suikergehalte van de campagne. Een supplement van negen procent wordt voorzien per extra graad rijkheid van een individuele levering ten opzichte van het gemiddelde van alle leveranciers. En omgekeerd voor de suikergehaltes beneden het gemiddelde.”

Bietenplanters die willen meestappen in het project kunnen nog tot 31 januari inschrijven. “De planters moeten drie documenten terugsturen en ondertekenen: het inschrijvingsborderel, het leveringscontract en het mandaat om 2.000 euro steun te vragen aan het Waalse Gewest”, legt Benoît Haag uit. Het voorschot moet binnen de 30 dagen na inschrijving betaald worden. “Voor het saldo moet worden betaald, zal CoBT een brief of e-mail sturen naar elke inschrijver om te melden dat hij of zij werd aanvaard als coöperant, het bedrag van de inschrijving en het globale resultaat van de inschrijvingen. Zo krijgt iedereen een bevestiging van zijn individuele situatie.” Van zodra officieel besloten zal worden om de bouw te starten, volgt de laatste stap, namelijk het betalen van het saldo tussen 1 en 15 april 2019. “De bouw van de fabriek zelf staat gepland voor deze zomer.”

Meer info: www.cobt.be

Bron: De Bietplanter / eigen verslaggeving

Volg VILT ook via