nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

24.02.2016 Laatste schijf crisistoeslag melk deze maand uitbetaald

Eind februari of uiterlijk begin maart wordt de zesde en laatste schijf van de melktoeslag uitbetaald. Hoewel aanvankelijk werd ingeschat dat over een periode van zes maanden 46 miljoen euro onder de vorm van een crisistoeslag zou terugstromen naar de melkveehouders, lijkt de kans klein dat dit streefcijfer wordt gehaald. Bovendien is de situatie op de zuivelmarkten in vergelijking met augustus vorig jaar helemaal niet verbeterd. Maar verlenging van deze regeling zit er niet in. “Volgens de mededingingswetgeving kan een crisistoeslag slechts voor een periode van zes maanden worden uitgekeerd”, zegt Boerenbond.

Als antwoord op de aanhoudend lage melkprijs kwamen de partners van het ketenoverleg in augustus vorig jaar overeen dat er gedurende zes maanden een crisistoeslag zou uitbetaald worden aan de melkveehouders. Concreet betekent dit dat de distributieketens 14 eurocent per liter consumptiemelk die in hun Belgische winkels verkocht werd, zouden doorstorten naar de Vlaamse en Waalse overheid. De overheden betalen dit geld gedurende zes maanden uit aan de melkveehouders. Op basis van berekeningen werd ingeschat dat het zou gaan om een bedrag van 46 miljoen euro of 2,7 eurocent per liter melk.

Met vijf van de zes schijven uitbetaald, ziet het ernaar uit dat dit streefcijfer niet gehaald zal worden. Momenteel is ongeveer 32,5 miljoen euro geïnd en uitbetaald, wat neerkomt op 2,334 cent per liter. Wellicht komt er deze maand nog een correctie omdat een aantal leden van Comeos de steun in december en januari laattijdig hadden doorgestort naar de overheid. De overheid mag enkel het geld dat op de dag van de uitbetaling beschikbaar is op de rekening ook verdelen naar de melkveehouders. Boerenbond gaat ervan uit dat men toch dicht in de buurt van dit streefcijfer zal eindigen. “Vermoedelijk is er door de prijsstijging in de winkels toch wat uitval van de vraag”, verklaart de landbouworganisatie.

Nu deze regeling bijna afgelopen is, klinkt de vraag hoe het nu verder moet. De situatie op de zuivelmarkten is helemaal niet verbeterd. “Integendeel, met de aanhoudende prijsdalingen op de zuivelmarkten lijkt de bodemmelkprijs nog niet bereikt te zijn”, waarschuwt Boerenbond in zijn ledenblad. De regeling verderzetten, is geen optie. De Belgische en Europese mededingingsautoriteit hebben immers voorwaarden verbonden aan deze steunmaatregel. De belangrijkste voorwaarde is dat het moet gaan om een tijdelijke maatregel van maximaal zes maanden die een conjuncturele crisis moet opvangen. Wanneer over een langere periode ondersteuning wordt gegeven, is er sprake van een structurele crisis en staatssteun die kan leiden tot concurrentievervalsing.

Tijdens het ketenoverleg van augustus vorig jaar werd afgesproken dat er naast deze kortetermijntoeslag ook maatregelen op lange termijn zouden uitgewerkt worden om toekomstige marktrisico’s te beperken. Aanvankelijk werd gekozen om te onderzoeken of er geen stabilisatiefonds kon worden opgezet. Dat zou in goede tijden gevuld worden, om in slechte tijden steun uit te keren. Maar volgens Boerenbond rezen al gauw heel wat vragen bij zo’n stabilisatiefonds. Bovendien bleek dat geen enkele partner in het ketenoverleg bereid was om zo’n stabilisatiefonds mee te financieren.

Daarom werd er bekeken of er rond andere punten wel een consensus kon worden bereikt binnen het ketenoverleg. Een heel pakket van maatregelen om de marktrisico’s in te perken, werden daarbij opgesomd: fiscale maatregelen en stimuli, verzekeringssystemen, contracten, gedifferentieerde prijzen, volumebeperkingen, termijnmarkten, promotie, exportstimulansen, enz. Het is de bedoeling dat al deze denksporen de komende maanden verder worden uitgewerkt en getoetst bij de bevoegde overheden.

Bron: Boer&Tuinder

Volg VILT ook via