nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

31.10.2018 Lage waterstand is schadelijk voor kwetsbare natuur

Dinsdag viel er overal in Vlaanderen een betekenisvolle hoeveelheid neerslag. Dat was meer dan welkom want het najaar had nog niet veel regen gebracht na een extreem droge zomer. Het neerslagtekort is opgelopen tot 400 mm. De schade aan landbouwgewassen is door de Vlaamse regering erkend als landbouwramp. Ook de natuur is niet zonder kleerscheuren door de zomer gekomen. Natuurpunt vraagt aan waterbeheerders en aan de Vlaamse overheid om alles uit de kast te halen om het grondwater deze winter niet nog verder te laten zakken.

De hoeveelheid neerslag die er normaliter in zes maanden valt, zoveel water ontbreekt er momenteel in de pluviometer van het KMI om van een normaal jaar te kunnen spreken. 2018 breekt records door een maandenlange droogte en de warmste zomer sinds de start van de metingen. In de landbouw heeft dat dramatisch veel schade veroorzaakt, meldde VILT.be eerder deze week. De schattingscommissies hebben de getroffen percelen allemaal bezocht en opbrengstverliezen vastgesteld met een gemiddelde waarde van 38.000 euro per bedrijf. Op basis van de eerste vaststellingen wordt de schade voor de Vlaamse land- en tuinbouw geraamd op 457 miljoen euro. Dit bedrag kan nog dalen omdat een aantal teelten een deel van hun groeiachterstand mogelijk inlopen. De effectieve betaling gebeurt op basis van een tweede proces-verbaal van vaststelling net voor de oogst.

Ondertussen is het herfstvakantie maar heeft de natuur zich nog niet hersteld. De stand van het grondwater is op sommige plaatsen onvoorstelbaar laag. Ook natuurgebieden liggen er op veel plaatsen kurkdroog bij. Natuurpunt maakt zich daar ernstig zorgen over. “Vooral voor kwetsbare en grondwaterafhankelijke natuur kan het aanhouden van deze situatie de nekslag betekenen. Moerassen, broekbossen, beekvalleien, natte heide en vennen delen als eerste in de klappen. Ook voor Europees beschermde soorten die leven in waterlopen zoals beekprik, rivierdonderpad en kleine modderkruiper is het alle hens aan dek.”

Natuurpunt vraagt – net zoals de collega’s uit Nederland – aan waterbeheerders en de Vlaamse regering om alles uit de kast te halen om het grondwater deze winter niet nog verder te laten zakken. “Beken en sloten niet maaien of schonen is maar één van de mogelijkheden. Net zoals waterafhankelijke natuur een prioritaire plaats geven tijdens het opstellen van de voorrangsregels tijdens droogte”, aldus de natuurvereniging. Over die voorrangsregels maakt men zich zorgen omdat minister Schauvliege in geval van waterschaarste het weinige beschikbare water prioritair wil voorbehouden voor drinkwater- en voedselproductie. Natuurpunt vreest dat het tegengaan van onherstelbare schade aan de biodiversiteit vergeten zal worden, “wat haaks zou staan op een ecosysteembenadering”.

Bron: Beleid.flits Natuurpunt / eigen verslaggeving

Volg VILT ook via