nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

26.03.2015 Lagere bandendruk beschermt bodem tegen verdichting

Landbouwmachines worden groter en groter. Dat lijkt economisch interessant want grote machines zorgen voor tijdswinst. Jammer genoeg zorgt hun hoge gewicht voor het samendrukken van de bodem, met onherroepelijke schade tot gevolg. Plantenwortels geraken niet door de verdichte bodemlaag, er blijven plassen water op het veld staan en in de zomer ervaren planten op een verdichte bodem sneller droogtestress. Bovendien vraagt het bewerken van een verdichte bodem extra trekkracht en brandstof. Daarom promoot de dienst Land en Bodembescherming van het Departement Leefmilieu platte(re) banden als goedkope oplossing om de druk op de bodem verminderen. De bandendruk wisselen, vraagt tijd maar bandendrukwisselsystemen openen perspectieven.

Zware tractoren en grote mesttanks kunnen op korte tijd veel werk verzetten. Ook oogstmachines nemen om dezelfde reden almaar toe in omvang. Dit levert tijdswinst op, maar hun hoge gewicht kan de bodem ernstig beschadigen. De bodem kan de druk van deze machines niet dragen, zeker niet wanneer het veld in het voorjaar nog onvoldoende opgedroogd is of na een periode van veel regen in het najaar. Het gewicht van de machines zorgt ervoor dat de bodem samengedrukt wordt, zodat er minder ruimte is voor lucht en water, en plantenwortels in hun groei belemmerd worden.

Een verdichte bodem leidt tot opbrengstverliezen want de oppervlakkig ontwikkelde wortels van het gewas kunnen niet bij een deel van de nutriënten en het water. Door bodemverdichting te vermijden, kan een landbouwer besparen op bemesting, irrigatie en brandstofgebruik. Over de aanpak van het probleem informeert de dienst Land en Bodembescherming van het Departement Leefmilieu naar aanleiding van de ‘bodembewust’-campagne van de Vlaamse overheid.

Een landbouwer die zijn machinepark uitbreidt of vernieuwt, kan lichtere machines of machines met een betere gewichtsverdeling (b.v. meer assen of bredere banden) overwegen. “Er is ook een eenvoudige en vrij goedkope mogelijkheid om met bestaande machines beter zorg te dragen voor de bodem: de bandendruk verlagen op het veld”, tipt de milieuadministratie. Een lagere bandendruk zorgt ervoor dat de band meer afplat, zodat het steunoppervlak vergroot. Hierdoor wordt de druk op de bodem aanzienlijk lager.

Rijdt men nadien terug op de weg, dan moeten de banden weer opgepompt worden opdat ze niet beschadigd zouden geraken bij hogere rijsnelheden. En daar knelt het schoentje want de bandendruk wisselen vergt veel tijd. De overheid is zich daarvan bewust, maar sensibiliseert landbouwers over een technische oplossing die opgang maakt: bandendrukwisselsystemen die vanuit de tractorcabine bestuurd worden en zeer gebruiksvriendelijk zijn.

Loonwerker Kerkhofs uit Meeuwen-Gruitrode is een ervaringsdeskundige. Het gelijknamige loonwerkbedrijf beschikt over vier containerhaaksystemen en een aalton die uitgerust zijn met een volledig geïntegreerd bandendrukwisselsysteem met extra compressoren voor een snellere aanpassing van de bandendruk. Sinds kort beschikt het bedrijf ook over een tractor en hakselaar met drukwisselsysteem. “Meer en meer landbouwers vragen uitdrukkelijk dat er met plattere banden wordt gereden op hun velden om de bodem te sparen”, getuigt Kerkhofs.

De dienst Land en Bodembescherming hoopt dat het rijden met lagere bandendruk dankzij de opkomst van bandendrukwisselsystemen snel ingang vindt. “Zowel de landbouwer als de bodem varen er wel bij”, klinkt het. De Vlaamse overheid zorgt alvast voor financiële ondersteuning via het Vlaams Investeringsfonds (VLIF) en biedt landbouwers een subsidie aan van 30 procent bij de aankoop van een bandendrukwisselsysteem. Naargelang de techniek achteraf eenvoudig opgebouwd wordt of net een volledig geïntegreerde oplossing van de fabrikant is, het aantal banden dat erop aangesloten wordt, de snelheid waarmee een band afgelaten en weer opgepompt kan worden en de simpele of juist gesofisticeerde aansturing vanuit de cabine varieert de prijs van zo'n drukwisselsysteem voor een tractor van 2.000 tot 11.000 euro.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: departement LNE

Volg VILT ook via