nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

Landbouwindicatoren in zakformaat
19.03.2014  Land- en tuinbouw in Vlaanderen 2013

Het Landbouwzakboekje 2013 is een handige en compacte brochure die in een aantal zorgvuldig geselecteerde figuren en tabellen de Vlaamse land- en tuinbouw anno 2013 presenteert. Al wie geïnteresseerd is in de sector, krijgt in een notendop basiscijfers aangereikt die in een aantrekkelijke folder gebundeld zijn. Structurele, economische, sociale en milieu-indicatoren komen aan bod. Ook het landbouwbeleid krijgt de nodige aandacht in tabellen over de uitbetaalde rechtstreekse steun en plattelandsontwikkelingssteun. 

Enkele blikvangers

De land- en tuinbouw realiseerde in 2013 een eindproductiewaarde van 5,8 miljard euro. Daarvan is 62% afkomstig van de veeteelt. De vijf belangrijkste producten qua productiewaarde zijn varkensvlees met 1,6 miljard euro, zuivel met 799 miljoen euro, rundvlees met 679 miljoen euro, groenten met 632 miljoen euro en sierteelt met 517 miljoen euro. De productiewaarde steeg met 1,7% ten opzichte van 2012. De toename is te danken aan de veeteelt, die vooruitgaat met 4,6%. De tuinbouw daalde in waarde met bijna 4% en de akkerbouw tekende een status quo op.

De Vlaamse land- en tuinbouw zit in een voortdurend proces van schaalvergroting. Vlaanderen telt in 2012 25.217 landbouwbedrijven, waarvan 72% met beroepsmatig karakter. Het aantal landbouwbedrijven is ten opzichte van 2002 met een derde teruggelopen, een daling van gemiddeld 4% per jaar. Maar tegelijkertijd is in tien jaar tijd de gemiddelde oppervlakte cultuurgrond per bedrijf gestegen met 46% tot 24,5 ha. Een gespecialiseerd rundveebedrijf telt nu 116 dieren, een varkensbedrijf 1.771 eenheden en een pluimveebedrijf 41.036 stuks.

België heeft in 2012 een handelsoverschot van 4,7 miljard euro in de handel in landbouwproducten. De uitvoer was goed voor 38,4 miljard euro , 8% meer dan in 2011. Enkele belangrijke exportproducten, met een exportwaarde van meer dan 1 miljard euro, zijn chocolade, aardappelbereidingen, varkensvlees, diepvriesgroenten en bier. Ons land prijkt op de vierde plaats in het EU-klassement van agro-exporteurs, na Duitsland, Nederland en Frankrijk. Bij de export van diepvriesgroenten zijn we zelfs nummer één. Vlaanderen neemt 82% van de Belgische landbouwexport voor zijn rekening.

De conjunctuurindex voor de Vlaamse landbouw steeg in het najaar van 2013 voor de vierde keer op een rij. De zesmaandelijkse barometer klom van +2 naar +3. De opwaartse tendens is het gevolg van een grotere tevredenheid bij de landbouwers over de voorbije zes maanden en een positievere inschatting van de economische evolutie. Enkel de toekomstverwachtingen bekoelden wat.

De biologische landbouw groeit verder in Vlaanderen. Eind 2012 telde Vlaanderen 299 biologische landbouwbedrijven, die samen een oppervlakte van bijna 5.000 hectare bewerken. In de periode 2008-2012 is het areaal met 41% toegenomen. Ook het aantal producenten, bereiders en verdelers nam met 30% toe. Het marktaandeel van biologische versproducten steeg in dezelfde periode van 1,3% naar 1,9%.

Wat de milieu-indicatoren betreft, daalde het water- en kunstmestgebruik van de Vlaamse landbouw in 2011, terwijl er iets meer gewasbeschermingsmiddelen gebruikt werden. 

 

Meer info: download hier Landbouwindicatoren 2013 in zakformaat

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via