nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

18.04.2016 "Landbouw drong broeikasgasuitstoot al sterkst terug"

De land- en tuinbouwsector slaagde er tussen 1990 en 2014 in om een daling van de uitstoot van broeikasgassen te realiseren van 26 procent, terwijl de totale Vlaamse uitstoot in diezelfde periode daalde met 16 procent. Boerenbond vraagt dat die inspanningen in rekening worden gebracht tijdens de eerste Vlaamse klimaattop die dinsdag van start gaat. Hiermee wil Vlaanderen de vertaalslag voorbereiden van het klimaatakkoord dat in december werd bereikt in Parijs. Boerenbond belooft alvast constructief mee na te denken over hoe de land- en tuinbouw kan bijdragen aan een daling van de uitstoot.

Vorige maand publiceerde de Vlaamse milieumaatschappij (VMM) de meest recente cijfers die de uitstoot van broeikasgassen in Vlaanderen weergeven. Daaruit blijkt dat de totale Vlaamse emissie in 2014 16 procent lager lag dan in 1990. Voor land- en tuinbouw lag die zelfs 26 procent lager, een daling die blijft aanhouden. De uitstoot van CO2 – voornamelijk door energiegebruik – daalde in de land- en tuinbouw met 40 procent tegenover 1990, die van lachgas en methaan – voornamelijk door veehouderij – met respectievelijk 35 procent en tien procent.

De industrie (28%) en energiesector (24%) zijn samen verantwoordelijk voor meer dan de helft van de Vlaamse uitstoot. Daarna volgen de transportsector (19%) en de huishoudens (13%). De land- en tuinbouwsector is volgens de VMM-cijfers verantwoordelijk voor slechts acht procent van de totale Vlaamse uitstoot. Beperken we ons tot de veehouderij, dan is die sector in Vlaanderen verantwoordelijk voor vijf procent van de totale uitstoot. In aanloop naar de Vlaamse klimaattop wil Boerenbond op die manier een aantal onwaarheden uit de wereld helpen.

“De daling van de uitstoot van broeikasgassen door de Vlaamse land- en tuinbouw houdt aan. Daarmee worden de vele inspanningen die de sector de voorbije decennia leverde, gevalideerd”, reageert Sonja De Becker, voorzitter van Boerenbond. “Ik reken er dan ook op dat men tijdens de Vlaamse klimaattop rekening houdt met deze reductie én met het reële aandeel van landbouw (slechts 8% en niet het vaak geciteerde cijfer van 18%, nvdr.) in de totale Vlaamse uitstoot”, stelt De Becker.

“Het lijkt me niet meer dan logisch dat als Vlaanderen nieuwe maatregelen richting 2030 uitwerkt, men in de eerste plaats kijkt naar die sectoren die in het verleden nog onvoldoende reducties gerealiseerd hebben of een groter aandeel in de uitstoot vertegenwoordigen. Dit belet niet dat Boerenbond constructief wil meewerken aan een verdere daling van de uitstoot van broeikasgassen. Daarbij rekenen we op een blijvende goede samenwerking met de onderzoeksinstellingen die werken rond dit item en op een stimulerend beleid dat rekening houdt met de technische en economische haalbaarheid van nieuwe maatregelen. Zo willen we een verdere verduurzaming van de sector realiseren”, alsnog de voorzitter.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via