nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

15.02.2016 Landbouw is deel van klimaatprobleem én -oplossing

De bodem is het grootste koolstofreservoir van de aarde. Je zou de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer kunnen verminderen door de hoeveelheid koolstof in landbouwbodems te doen toenemen. In de vragenrubriek ‘Wetenschapswinkel’ op de website van De Standaard komen we meer te weten over die interessante piste voor klimaatmitigatie. “Ooit was het koolstofreservoir onder de grond groter. We hebben eeuwenlang te veel organische stof onttrokken aan de bodem”, zegt Bas van Wesemael, klimaatexpert en landbouwonderzoeker van UCL.

Door de vastenactie ‘Dagen zonder vlees’ krijgt de landbouw de zwarte piet toegespeeld in het klimaatverhaal, maar landbouw is deel van het probleem én deel van de oplossing. Dat wordt treffend duidelijk gemaakt in de rubriek waar De Standaard vragen van lezers koppelt aan een deskundig antwoord door een wetenschapper.

Deze keer gaat het over de CO2-captatie door landbouw. “Dankzij fotosynthese zetten planten CO2 uit de atmosfeer om in organisch materiaal. Als we meer planten laten groeien dan er nu zijn op aarde, leidt dat tot minder CO2. Niet alle koolstof keert terug in de atmosfeer wanneer die planten afsterven. De micro-organismen die op de plantenresten teren die op het land zijn blijven liggen, sterven ook. En die bacterielijkjes bestaan deels uit organische koolstofverbindingen die heel lang in de grond blijven zitten”, zo leren we.

Landbouwbodems kunnen meer koolstof capteren dan ze de voorbije eeuwen hebben gedaan. Reden is dat er roofbouw werd gepleegd op de grond door meer organische stof te onttrekken aan de bodem dan er opnieuw werd toegediend in de vorm van bemesting en groenbedekking. Daar komt volgens De Standaard bij dat we bossen hebben gekapt om landbouwgrond te creëren. Daarmee is ook aardig wat CO2 in rook opgegaan.

Franse onderzoekers berekenden dat de hoeveelheid koolstof in de landbouwbodem mondiaal met net iets minder dan een halve procent per jaar moet toenemen om de volledige CO2-uitstoot door fossiele brandstoffen te compenseren. Los van de vraag of die halve procent per jaar wel mogelijk is, reikt Bas van Wesemael (UCL) manieren aan om het organische stofgehalte te doen stijgen. Meer daarover lees je in ‘Wetenschapswinkel’ op de website van De Standaard.

Bron: De Standaard

Beeld: VILT TeeVee

Volg VILT ook via