nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

16.03.2016 Landbouw realiseert substantiële daling CO2-uitstoot

Tussen 2005 en 2014 is de CO2-uitstoot van de Vlaamse landbouwsector met 7 procent gedaald. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) die ook aan de Europese Commissie worden gerapporteerd. Verder zijn vooral in de gebouwensector forse stappen vooruit gezet, net zoals in de afvalsector. Op 19 april organiseert de Vlaamse regering een eerste Vlaamse Klimaattop. “De CO2-uitstoot daalt gestaag in Vlaanderen en dus heb ik er het volste vertrouwen in dat we onze doelstellingen tegen 2020 gaan halen”, aldus bevoegd minister Joke Schauvliege.

In 2013 was de CO2-emissie van Vlaamse gebouwen, landbouw, afval en mobiliteit al 1,9 miljoen ton (of vier procent) beperkter dan wat als doel was vooropgesteld, zo blijkt uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). In 2014 lag de uitstoot zelfs al 3,5 miljoen ton (7,5 procent) lager. Vooral in de gebouwensector zijn forse stappen vooruit gezet. Tussen 2005 en 2014 is de uitstoot daar met 22 procent gedaald, dankzij maatregelen als de energieprestatienormen voor nieuwe huizen en kantoorgebouwen, of de energiepremies. Ook in de afvalsector is de uitstoot fors gedaald (-21%), dankzij de maatregelen om de uitstoot van stortgassen tegen te gaan.

Daarnaast doet ook de landbouwsector het met een daling van 7 procent goed. Het resultaat zou onder meer toe te schrijven zijn aan meer efficiëntie bij het verwarmen van serres en stallen. Ook de totale CO2-uitstoot van Vlaanderen - inclusief de uitstoot van de industrie, die onder het Europese systeem van emissiehandel valt - doet het goed. Met 74.812 ton CO2-equivalent zitten we bijna aan de doelstelling voor 2020.

Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege spreekt tegen dat de vooruitgang vooral te danken is aan de economische crisis. “We zijn gestaag aan het dalen, nog los van de economische situatie”, zegt ze. “Er is geen reden om eraan te twijfelen dat we onze doelstellingen voor 2020 zullen halen. We liggen zelfs voor op schema.” Dat de doelstellingen tegen 2020 gehaald zullen worden, lijkt ondertussen zeker. Dat betekent evenwel niet dat Vlaanderen op de lauweren kan rusten, integendeel.

Eind vorig jaar zijn op de Klimaattop in Parijs immers nieuwe doelstellingen afgesproken voor 2030. Wat die concreet voor gevolg zullen hebben voor Vlaanderen, heeft de Commissie nog niet berekend. Maar dat er nog een stevige inspanning nodig is, betwijfelt niemand. De Vlaamse regering roept daarom op 19 april een eerste klimaattop bijeen, georganiseerd door minister Schauvliege en voorgezeten door minister-president Geert Bourgeois, zodat Vlaanderen nu al kan beginnen aan de maatregelen die nodig zullen zijn om de nieuwe doelstellingen te halen. In november moeten de gesprekken uitmonden in een klimaatpact met alle betrokkenen.

Bron: De Standaard

Volg VILT ook via