nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

02.12.2015 Landbouw verminderde broeikasgasuitstoot met een kwart

Op 1 en 2 december is in Brussel druk gedebatteerd over de uitdagingen waar landbouw voor staat. Vierhonderd stakeholders namen deel aan de ‘EU Agricultural Outlook conference’, waaronder heel wat hoog geplaatste politici zoals de Amerikaanse staatssecretaris Tom Vilsack en EU-commissaris Phil Hogan. Vanwege de klimaatconferentie die in Parijs gestart is, had de landbouwcommissaris het in zijn speech over de tien procent die landbouw bijdraagt aan de totale Europese emissie van broeikasgassen. De afgelopen 25 jaar heeft de sector zijn uitstoot met 24 procent teruggedrongen. Bovendien levert landbouw een belangrijke bijdrage – tien procent om precies te zijn – aan de productie van hernieuwbare energie.

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid is vandaag nog altijd even relevant als 50 jaar geleden. Het is een geschikt instrument om de uitdagingen aan te pakken waar we voor staan. Dat zei Europees landbouwcommissaris Phil Hogan op de grote landbouwconferentie in Brussel. Eén van die uitdagingen is de klimaatopwarming, een ‘hot item’ nu in Parijs de internationale klimaatconferentie van start is gegaan. Daar probeert de internationale gemeenschap een bindend klimaatakkoord uit de brand te slepen dat de opwarming van de aarde onder de twee graden kan houden.

Europa is een voortrekker als het op klimaatbeleid aankomt. Vorig jaar is afgesproken dat de uitstoot van broeikasgassen in de EU met minstens 40 procent moet dalen tegen 2030. Landbouw is verantwoordelijk voor tien procent van de totale broeikasgasuitstoot in de Europese Unie. De sector moet zijn fair deel bijdragen aan de Europese ambitie om de uitstoot terug te dringen. Daar laat Hogan geen twijfel over bestaan, maar hij wil wel de aandacht vestigen op de vooruitgang die reeds geboekt is. Sedert 1990 is de uitstoot van de landbouwsector met bijna een kwart (24%) verminderd. Gelijktijdig produceert landbouw tien procent van alle hernieuwbare energie in de EU.

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) speelt volgens Hogan een belangrijke rol in het bekampen van de effecten van de klimaatverandering. Zo’n 16,3 miljard euro uit het GLB-budget gaat naar landbouwpraktijken die relevant zijn voor het klimaat. Denk daarbij aan vergroeningsmaatregelen zoals het behoud van blijvend grasland waarin veel koolstof wordt opgeslagen. Via de tweede pijler wordt investeringssteun verstrekt ter modernisering van landbouwbedrijven. Dit komt ook het klimaat ten goede als de subsidies gebruikt worden voor bijvoorbeeld energiebesparing, het zuiniger omspringen met meststoffen of het reduceren van emissies.

In de periode 2014-2020 zal naar schatting 2,7 miljard euro geïnvesteerd worden in hernieuwbare energieproductie op landbouwbedrijven en nog eens 2,8 miljard euro in energiebesparing. Nationale of regionale programma’s voor plattelandsontwikkeling trekken meer dan 16 miljard euro uit tussen nu en 2020 voor agromilieumaatregelen. Op een areaal zo groot als Duitsland en Bulgarije samen zullen landbouwers hun teelttechniek aanpassen, wat indirect ook het klimaat ten goede komt.

Dat landbouw de productie op peil heeft weten te houden terwijl de druk op milieu en klimaat werd afgebouwd, is volgens Hogan te danken aan technologische ontwikkeling en innovatie. “Dat is de weg die de sector moet blijven bewandelen. Binnen het Horizon 2020 programma zijn de investeringen in onderzoek en innovatie in land- en bosbouw en voeding verdubbeld. We spreken nu over 3,6 miljard euro voor de periode 2014-2020. Via het plattelandsbeleid worden bijna 3.000 innovatieve projecten ondersteund, waarbij 'climate-smart agriculture’ een belangrijk topic is.

Hogan is duidelijk een fan van precisielandbouw: “Technologie zoals camera’s en sensoren wordt getest met het oog op efficiënter irrigeren van gewassen of het reduceren van het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen. Precisielandbouw maakt zuinig gebruik van inputs, beschermt de bodem en het water en verhoogt gelijktijdig de productiviteit. De kwaliteit van de gewassen verbetert, het energieverbruik daalt en de landbouwer ziet zijn kosten verminderen.”

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via