nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

02.07.2020 "Landbouwers investeren met inzicht in de toekomst"

De Crelan Groep zegt terug te blikken op een sterk 2019. In het landbouwsegment werd een groei van de kredieten genoteerd met 2 procent. De lange termijnkredieten kenden zelfs een stijging van 8 procent. “Schaalvergroting is vaak een drijfveer voor de investeringen die landbouwers doen, maar we zien wel dat de stappen die daarbij gezet worden op vlak van duurzaamheid zeer groot zijn. Er wordt echt geïnvesteerd met inzicht in de toekomst”, zegt Wim Vranken, verantwoordelijke Agro & Business bij Crelan.

In 2019 kende Crelan voor 3,12 miljard euro aan kredieten toe. Dat is een stijging van ruim 22 procent in vergelijking met het jaar voordien. De sterkste stijging manifesteert zich bij de particuliere kredieten (+30%), gevolgd door het segment van KMO’s en zelfstandigen (+18%). “Ondanks een complexe marktcontext merken we dat ook de landbouwmarkt goed standhoudt met een stijging van 2 procent”, klinkt het. Al is er een groot verschil in de kortlopende kredieten (minder dan 12 maanden) en de langlopende kredieten. Die eerste categorie daalt, terwijl de langlopende landbouwkredieten stijgen met 8 procent.

Minder teeltkredieten

Bij de kortlopende kredieten gaat het vooral over teeltkredieten. Die worden afgesloten omdat een boer kosten moet maken om zijn teelt op te starten, terwijl hij er pas een vergoeding voor ontvangt bij de oogst of nog later. “We zien op dat vlak een langzame verschuiving naar lijnkapitaal, de zogenaamde straight loans”, legt Vranken uit. “Bij dit soort kredieten blijft het geld beschikbaar van de landbouwer, maar hij kiest zelf wanneer hij het geld opneemt. Dit is een formule die al langer populair is bij KMO’s en zelfstandigen, maar we zien nu dat landbouwers deze straight loans ook ontdekt hebben.”

In de kredieten op lange termijn aan de landbouwsector zijn drie grote blokken aan investeringen te onderscheiden: vervanging van materiaal, uitbreiding van het bedrijf en de aankoop van grond. In 2019 noteerde Crelan een belangrijke stijging in kredieten voor gemengde bedrijven. In het akkerbouwsegment gaat het vooral om de aankoop van grond en investeringen in de aardappelteelt.

In de veehouderij zijn er twee sectoren die in 2019 een grote investeringsdrang vertoonden: de melkveehouderij en de pluimveesector. “In de melkveesector gaat het vooral om een modernisering van de bestaande bedrijven, schaalvergroting komt pas op de tweede plaats”, aldus Vincent Van Zande, market manager Business & Agri. En na een jaar met minder kredieten in 2018, was er bij de pluimveehouders opnieuw meer animo om te investeren.

Een terugval in de kredieten noteerde Crelan in de varkenshouderij en in de glastuinbouwsector. “De grote uitbreidingen in de glastuinbouw zijn al even achter de rug. De laatste jaren gaat vooral om investeringen in bijvoorbeeld LED-verlichting en andere energiebesparingstechnieken”, stelt Vranken.

Schaalvergroting en duurzaamheid gaan samen

De grootste drijfveer voor investeringen blijft volgens de kredietspecialist van Crelan schaalvergroting. Maar dat betekent volgens hem niet dat dit ten koste gaat van milieu of duurzaamheid. “Zeker niet. De stappen die gezet worden op vlak van duurzaamheid zijn zeer groot. Er wordt echt geïnvesteerd met inzicht in de toekomst. In de braadkippensector zien we bijvoorbeeld dat direct zonlicht bij de bouw van stallen al wordt meegenomen, terwijl dit vandaag nog niet verplicht is. Al wordt wel verwacht dat de retail dit in de toekomst zal opleggen”, luidt het.

Wat de impact van de coronacrisis op de investeringen in de land- en tuinbouw zal zijn, is volgens Crelan nog niet duidelijk. “We houden de vinger aan de pols. We verwachten wel impact voor bepaalde sectoren die zwaar getroffen zijn, zoals de sierteelt en de aardappelsector. Maar op dit moment hebben we nog niet echt zicht op die gevolgen”, zegt Wim Vranken. Hij ziet wel dat andere randfactoren zoals geopolitieke beslissingen en de droogte landbouwers momenteel meer bezighouden dan het coronavirus.

Robuuste bedrijven

De bank merkt ook niet meteen meer vragen tot uitstel van terugbetaling van kredieten op in vergelijking met andere jaren. “De land- en tuinbouwsector is, in tegenstelling tot andere zelfstandigen en KMO’s, veel meer gewoon om met hoogtes en laagtes te werken. Ze houden daar van nature rekening mee in hun bedrijfsvoering. Dat maakt land- en tuinbouwbedrijven vaak ook veel robuuster dan andere bedrijven”, weet Vranken.

Die robuustheid blijkt ook voor een stuk uit de risicoportefeuille van de bank. Het aantal land- en tuinbouwbedrijven dat zich in de gevarenzone bevindt, gaat achteruit. "We zien minder landbouwers die problemen hebben om hun kredieten terug te betalen”, verduidelijkt Vincent Van Zande. Volgens zijn collega Vranken is dit ook een gevolg van de filosofie die Crelan hanteert bij het toekennen van kredieten. “Wij verwachten van een investeringsdossier dat het goed onderbouwd is. Dossiers accepteren met een al te groot risico is voor niemand goed, niet voor de bank en niet voor de landbouwer. Met deze acceptatiepolitiek werk je ook de robuustheid van bedrijven in de hand”, klinkt het nog.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via