nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

07.06.2016 Landbouwers kunnen hoofdteelt wijzigen tot 31 augustus

Landbouwers die als gevolg van de slechte weersomstandigheden een nieuwe teelt wensen in te zaaien op hun percelen, moeten deze teeltwijziging melden via een wijziging van hun verzamelaanvraag. De hoofdteelt wijzigen kan nog tot uiterlijk 31 augustus via het e-loket of als dat niet mogelijk is, via de buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij. Als de landbouwer beslist geen nieuwe teelt in te zaaien, dan moet een teeltcode voor braakliggend land aangegeven worden. Wordt eenzelfde teelt opnieuw ingezaaid, dan hoeft de landbouwer niets te doen.

Normaal gezien moeten wijzigingen aan de oorspronkelijke verzamelaanvraag uiterlijk op 31 mei gemeld worden aan het Departement Landbouw en Visserij, willen ze zonder meer aanvaard worden zonder verlaging van de uitbetaling. Voorwaarde is wel dat de verzamelaanvraag tijdig was ingediend en dat er nog geen controle werd uitgevoerd of aangekondigd. Maar wijzigingen aan de hoofdteelt kunnen ook nog na 31 mei aanvaard worden, maar dan moet er wel voldaan zijn aan de algemene regels inzake controles. “De uiterlijke wijzigingsdatum is dan 31 augustus”, zegt Bas Philips van het Departement Landbouw en Visserij.

Wanneer de hoofdteelt door het slechte weer van de afgelopen weken is mislukt, kan het perceel dus opnieuw ingezaaid worden met een andere teelt zonder dat dit meteen repercussies heeft voor de premies. “Deze nieuw ingezaaide teelt wordt dan wel als hoofdteelt voor dit jaar beschouwd, wat van belang is in het kader van de vergroening of de bemestingsnormen”, verduidelijkt Philips. De teeltwijziging moet wel gemeld worden via het e-loket of via de buitendienst. Bij eenzelfde teelt moet niets gemeld worden, als de boer beslist geen nieuwe teelt in te zaaien, dan moet dit als braakliggend land aangemeld worden.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via