nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

12.09.2018 Landbouwers mogen feedback geven over erosiebeleid

Op het e-loket kunnen landbouwers tot 1 december deelnemen aan een bevraging over de uitvoering van de randvoorwaarde erosiebestrijding. Het Departement Landbouw en Visserij wil nagaan of de maatregelpakketten voldoende flexibiliteit bieden en of ze het beoogde erosiebestrijdend effect opleveren. Na een evaluatie van het vernieuwde erosiebeleid volgde eind 2015 een bijsturing. Vlaams minister Joke Schauvliege opteerde er toen voor om landbouwers te laten kiezen uit verschillende maatregelenpakketten, wat hen toelaat om eigen terreinkennis en expertise aan te wenden.

Eind 2015 keurde de Vlaamse regering op voorstel van minister Joke Schauvliege een significante bijsturing van de erosieverplichtingen goed. Voortaan zou een landbouwer op zijn stielkennis kunnen terugvallen om de meest geschikte erosiemaatregelen in te zetten. Niemand kent de percelen immers zo goed als de landbouwer zelf. Daarom kiest hij zelf maatregelen uit één of meerdere pakketten in functie van de teelt en de erosiegevoeligheid van een perceel. Tegenover het flexibeler kunnen inzetten van maatregelen staat een grotere complexiteit in de uitvoering van het beleid.

Het Departement Landbouw en Visserij wil achterhalen hoe de keuze die indertijd gemaakt is, uitpakt en ervaren wordt op het terrein. Aan alle landbouwers met (zeer) hoog erosiegevoelige percelen vraagt de administratie om enkele minuten tijd te maken voor een enquête. “We zullen de individuele resultaten vertrouwelijk behandelen en enkel gebruiken in het kader van dit onderzoek”, belooft het departement, dat nog toevoegt: “De inbreng van landbouwers, meer bepaald van hun ervaring en expertise, is erg waardevol om de randvoorwaarde erosiebestrijding op een kwaliteitsvolle manier te kunnen evalueren.”

De enquête kan je starten via het e-loket.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via