nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

07.03.2017 Landbouwministers praten over GLB-paper EU-voorzitter

Tijdens een nieuwe Europese Landbouwraad in Brussel hebben de delegaties uit de lidstaten van gedachten gewisseld over het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) na 2020. Een breed gedeelde wens is administratieve vereenvoudiging. Over andere veranderingen zijn de lidstaten het soms in grote mate eens, bijvoorbeeld de positie van de boer in de voedselketen versterken, maar soms ook oneens. Meer middelen investeren in het plattelandsbeleid is bijvoorbeeld een punt van discussie omdat het ten koste zou gaan van inkomenssteun aan landbouw. De budgettaire context is sowieso uitdagend door de Brexit en de nieuwe prioriteiten voor Europa. Dat verklaarde EU-commissaris Phil Hogan na afloop. Verder hoedde hij zich voor uitspraken over de richting die het GLB uit moet. Federaal landbouwminister Willy Borsus gaat wel dieper in op de inhoud van de gesprekken.

Om de tongen los te maken op de Europese Landbouwraad van maandag heeft het Maltese EU-voorzitterschap een discussiepaper geschreven over het landbouwbeleid na 2020. Landbouwminister Roderick Galdes licht toe dat er een groot draagvlak is voor een administratieve vereenvoudiging van het GLB. Andere prioriteiten voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid die als dusdanig benoemd werden, zijn landbouwbedrijven weerbaarder maken, de milieu-uitdagingen het hoofd bieden, investeren in de leefbaarheid van het platteland, de generatiewissel op landbouwbedrijven mogelijk maken, de positie van landbouwers in de voedselketen versterken en vast blijven houden aan een marktgeoriënteerd beleid.

België werd op de Europese Landbouwraad vertegenwoordigd door federaal landbouwminister Willy Borsus. Hij blikt terug op de besprekingen en licht er enkele zaken uit, zoals de vraag van de lidstaten om een toereikend budget te reserveren voor het GLB en de bezorgdheid die er leeft rond de generatiewissel. “Ter herinnering, onze Belgische landbouwers zijn gemiddeld 52 à 53 jaar oud”, zegt Borsus. Behalve voor jonge landbouwers vragen de lidstaten ook meer aandacht voor de vrouwen die actief zijn op landbouwbedrijven.

Meer evenwichtige handelsrelaties in de voedselketen zijn een ander punt van aandacht. De Europese landbouwministers geloven dat producentenorganisaties aantrekkelijker gemaakt moeten worden, met name door een steunsysteem te voorzien geïnspireerd op het systeem dat al bestaat voor fruit en groenten. Verder moet het EU-beleid landbouwbedrijven weerbaarder maken tegen crisissen (bv. Russisch handelsembargo of een nieuwe marktcrisis) en ook tegen noodweer en sanitaire problemen. Borsus wil dat de EU zijn functie van ‘marktregulator’ versterkt aangezien de volatiliteit van prijzen een blijver is. “Het is essentieel om crisissen te kunnen voorkomen of er snel op te kunnen reageren en erop toe te zien dat elke lidstaat meewerkt aan de marktmaatregelen.”

“De Europese landbouw staat voor grote uitdagingen”, vat de Maltese minister Galdes samen. “Als beleidsmakers hebben we de kans om een visie uit te zetten voor de toekomst.” Om te weten hoe dat beleid er precies zal gaan uitzien na 2020 is het nog te vroeg. Europees landbouwcommissaris Phil Hogan liet nog niet in zijn kaarten kijken. Hogan wil de publieke consultatie die hij zelf lanceerde niet voor de voeten lopen met voorbarige uitspraken. In deze fase kijkt hij uit naar de resultaten van de publieksraadpleging – ondertussen zijn er 13.000 reacties binnengelopen – en beperkt hij zich tot goed luisteren naar de wensen en verzuchtingen van de lidstaten.

Dat vereenvoudiging een doel wordt, wil de EU-commissaris wel al kwijt. “Elke nieuwe maatregel zal die toets moeten doorstaan”, kondigt Hogan aan. Met het GLB te vereenvoudigen, wacht hij overigens niet tot 2020. Dat proces loopt. Er gebeurden reeds 250 veranderingen, waarvan er 50 voelbaar moeten zijn voor landbouwers. Daar houdt het niet bij op, getuige de 15 vereenvoudigingsvoorstellen op vlak van de vergroening. Vraag is alleen of landbouwers het verbod op bestrijdingsmiddelen in ecologisch aandachtsgebied zullen aanvoelen als een ‘vereenvoudiging’. Inmiddels is het in een ‘delegated act’ van de Europese Commissie gegoten. Het Europees Parlement heeft nog de mogelijkheid om de beslissing terug te schroeven.

De budgettaire context waarin de besprekingen over het landbouwbeleid plaatsvinden, is door de Brexit zonder meer moeilijk. Dat scheelt negen miljard euro op het EU-budget terwijl van Europa net meer daadkracht verwacht wordt rond bijvoorbeeld veiligheid en vluchtelingenstromen. Daarover zegt Phil Hogan: “Parlement en Raad zullen mee moeten beslissen waar we het geld halen, of op welke zaken we besparen.” Een journalist polste bij de commissaris naar de kritische houding van de Europese milieu- en natuurbeweging jegens het Europees landbouwbeleid. Ze zijn net online een campagne gestart waarin ze hun kritiek niet sparen. Hogan laat zich niet uit het lood slaan: “Ik heb nog nooit een milieuorganisatie gelukkig geweten met het GLB. Bij de landbouwministers merk ik een sterke wil om het landbouwbeleid te verduurzamen. Ik hoop dat het lukt om dat voornemen te integreren in de hervorming richting 2020.”

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: European Council

Volg VILT ook via