nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

12.11.2014 Landbouwministers van 21 lidstaten verdedigen de sector

Eenentwintig Europese lidstaten waaronder België hebben een verklaring ondertekend waarin ze pleiten voor voldoende middelen voor de landbouwers die getroffen worden door het Russische embargo op Europese landbouwproducten. De 21 landen dringen er bij de Europese Commissie op aan om de begroting 2015 in die zin bij te sturen. Landbouwers zelf mee financieel laten opdraaien voor de gevolgschade van de crisis in Oekraïne is voor de Belgische landbouwministers Willy Borsus (federaal), Joke Schauvliege (Vlaams) en René Collin (Waals) uit den boze.

De Europese ministers van Landbouw en Visserij bogen zich maandag over de problematiek van het Russische embargo op Europese landbouwproducten. De economische impact van dat embargo op de Europese landbouwsector, inclusief de Belgische, is groot. De Belgische landbouwministers hebben zich op de vergadering uitgesproken tegen een "dubbele bestraffing" van de landbouwers. "Een eerste keer door de daling van de marktprijs en een tweede keer doordat zij zelf de marktmaatregelen mee zouden financieren door een mobilisatie van de crisisreserve". Daar kan voor de Belgische ministers geen sprake van zijn. De middelen moeten elders gehaald worden, niet bij de getroffen sector zelf. Dat is het standpunt van in totaal 21 lidstaten, waaronder naast België ook Polen, Frankrijk en Spanje.

In een gemeenschappelijke verklaring vragen die 21 landen aan de Commissie om daar ook rekening mee te houden en "haar begrotingsvoorstellen voor 2015 in die zin aan te passen". De Commissie is namelijk zinnens om miljoenen euro’s van het landbouwbudget te verschuiven naar andere beleidsdomeinen om humanitaire engagementen te kunnen nakomen. De Commissie ziet daar geen graten in omdat er tegenover de budgetverschuiving hogere inkomsten staan uit de superheffing in de melkveehouderij en omdat de crisismaatregel naar aanleiding van het Russische handelsboycot tot nu toe minder heeft gekost dan voorzien. De boodschap van de landbouwministers aan de Commissie en aan hun collega-ministers die bevoegd zijn voor financiën valt bij de Europese boerenkoepel Copa-Cogeca in goede aarde.

"De producenten moeten correct vergoed worden voor de opgelopen verliezen. De huidige compensatieniveaus zijn onvoldoende en zouden verbeterd moeten worden", geven de drie Belgische landbouwministers tegengas. "De nodige budgettaire middelen voor de financiering van deze 'gevolgschade' van de crisis in Oekraïne moeten niet gehaald worden uit het landbouwbudget. Wij hebben dus aangedrongen op de noodzaak om alle vormen van marktondersteuning te activeren voor de sectoren waarvan de prijzen blijven verslechteren", luidt het nog.

Bron: Belga / eigen verslaggeving

Volg VILT ook via