nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

26.09.2019 Landbouwopleidingen aan HOGENT in opmars

De bacheloropleiding in agro- en biotechnologie aan de HOGENT is dit academiejaar van start gegaan met 268 studenten. “We zien de interesse in de opleiding ieder jaar groeien”, zegt opleidingsvoorzitter Marianne De Meerleer. “We krijgen ook een grote instroom van niet-generatiestudenten, die voor een heroriëntatie kiezen of die na een andere opleiding zich nog verder willen specialiseren.” De hogeschool biedt de studenten met de opleiding een brede kijk op de sector en laat hen vanaf het eerste jaar volop meedraaien in de lopende onderzoeksprojecten.
Van bij de start van de bachelor agro- en biotechnologie kiezen studenten meteen hun afstudeerrichting Dierenzorg, Groenmanagement, Landbouw of Voedingstechnologie. “Hoewel Dierenzorg nog altijd de grootste richting is, zien we het aantal studenten in Groenmanagement met 40 procent stijgen ten opzichte van vorig jaar”, verduidelijkt woordvoerster Isabelle Claeys. “Landbouw kent een stijging van maar liefst 64 procent en ook het aantal studenten in de richting Voedingstechnologie is verdubbeld.”
 
HOGENT wil vanuit de opleiding een sterk integraal verhaal brengen. “We kiezen er bewust voor om ons niet te specialiseren omdat we het belangrijk vinden dat onze studenten een brede kijk krijgen op de sector om zo in te kunnen spelen op de toekomstige uitdagingen”, vertelt Marianne De Meerleer. “Daarnaast focussen we vooral op het duurzaam ondernemen met de kringloop- en circulaire landbouw.”
 
Dankzij de unieke samenwerking tussen HOGENT, UGent, onderzoekscentra zoals ILVO en het werkveld kunnen de studenten aan de slag met de beste landbouwinfrastructuur. Ook de proefhoeve in Bottelare is een enorme troef. “Naast onderwijs zetten we hard in op onderzoek waarin de studenten vanaf het eerste jaar meedraaien”, zegt Marianne De Meerleer. “Vanuit de retail worden de prijzen voor landbouwproducten enorm scherp gesteld. Landbouwers moeten op zoek naar toegevoegde waarde bovenop de voedselproductie.”
 
Zo loopt er momenteel een interdisciplinair onderzoeksproject rond de teelt en verwerking van hennep tot fijne garen. Er wordt ook onderzoek verricht naar alternatieve granen. “Binnen het onderzoek kiezen we meer en meer voor een systeembenadering waarbij zowel landbouwer, verwerker & consument betrokken zijn”, zegt Marianne De Meerleer. "En als we landbouwers aanzetten om zich te diversifiëren, moet er ook een afzetmarkt zijn. Welke toepassingen zijn er? Hoe kan het gewas geteeld, verwerkt en vermarkt worden? Het doel is om uiteindelijk de veerkracht van elke actor in het agrovoedingssysteem te verhogen. Dergelijk onderzoek biedt ook relevante cases in de onderwijspraktijk en leert onze studenten dat partnerschappen in ons agrovoedingssysteem cruciaal zijn om een duurzaam initiatief te doen slagen.”

Bron: Eigen verslaggeving

Beeld: HOGENT

Volg VILT ook via