nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

22.08.2019 Landbouworganisaties kijken kritisch naar startnota

De Vlaamse landbouworganisaties volgen de Vlaamse regeringsonderhandelingen van nabij op. Hoewel het woord ‘landbouw’ niet voorkomt in de startnota die als basis dient voor de onderhandelingen, zien Boerenbond en ABS toch heel wat inhoudelijke punten in de nota die van belang zijn voor de land- en tuinbouwsector. “Het is afwachten hoe men van deze ingrediënten een hapklare maaltijd zal klaarmaken”, zegt Georges Van Keerberghen, ondervoorzitter van Boerenbond. ABS-voorzitter Hendrik Vandamme is sceptisch, maar vindt het toch hoopgevend dat er een werkgroep ‘landbouw’ is opgestart.

Vorige week gaf N-VA-voorzitter Bart De Wever een nota vrij waarmee de onderhandelingen over een nieuwe Vlaamse regering tussen N-VA, CD&V en Open Vld van start konden gaan. Er werd beslist om deze week in thematische werkgroepen verder te onderhandelen over deze startnota. Hoewel landbouw in de nota niet ter sprake komt, is er wel een werkgroep ‘landbouw’ in het leven geroepen. Welke inhoud daar besproken wordt, is echter niet geweten. “De vertrouwelijkheid die door kandidaat minister-president Jan Jambon werd gevraagd, wordt tot op heden gerespecteerd”, weet ABS.

Toch zien zowel ABS als Boerenbond dat er in de startnota onderwerpen staan die een belangrijke impact op landbouw kunnen hebben. Eerst en vooral is er ruimtelijke ordening waar er opnieuw een betere vrijwaring van de open ruimte naar voor wordt geschoven. De betonstop wordt vervangen door de bouwshift en er wordt gekozen voor kernversterking en kwalitatieve verdichtingen. “Termen die ons bekend in de oren klinken”, stelt Van Keerberghen. “Het maximaal vrijwaren en beheren van open ruimte is onze metier, van oudsher”, vult Vandamme aan. Hij zegt te rekenen op een actieve rol bij de ontwikkeling van nieuwe inzichten over open ruimtegebruik.

Beide landbouworganisaties zijn meer op hun qui-vive als het gaat over 20.000 hectare bijkomende natuur en de oprichting van vier nationale parken. Boerenbond vraagt zich af waar die oppervlakte moet gevonden worden. “Daar vinden we niets over terug in de startnota, net zomin over de verankering van 750.000 hectare landbouwgebied.” Ook ABS dringt aan op herbevestiging van agrarisch gebied. “Voor ons kan een eenzijdige natuur- en bosuitbreiding niet zonder het totaalplaatje te bekijken wat betreft ruimtelijke (her)ordening op Vlaams niveau”, aldus voorzitter Vandamme.

Boerenbond noemt het positief dat de strijd tegen droogte en wateroverlast prioritair wordt. “Maar daar staat ook de ambitie naast om tegen 2027 de Europese kwaliteitsdoelstellingen te halen”, aldus Georges Van Keerberghen. In dat opzicht waarschuwt ABS – MAP6 indachtig - dat er grenzen zijn aan de “regelneverij”. “Ecologie en economie moeten in balans blijven”, klinkt het.

Een focus op economie is er in de startnota zeker terug te vinden. Daarin wordt de ambitie uitgesproken om een investeringsregering te zijn die inzet op innovatie en technologische vernieuwing. “Daar kan de verdere verduurzaming van de Vlaamse landbouw baat bij hebben”, meent de ondervoorzitter van Boerenbond. Ook het feit dat de nieuwe regering werk wil maken van het opvangen van de brexit, door nieuwe afzetmarkten te openen en door het agentschap Flanders Investment & Trade te versterken, wordt goed onthaald. “Wij hopen wel dat VLAM daarbij niet uit het oog verloren wordt. Tegelijk moet er ook gewaakt worden over de goedkope afzet van producten van buiten de EU”, meent Van Keerberghen.

ABS heeft wel minder vertrouwen in de manier waarop de nota aangeeft dat die nieuwe afzetmarkten moeten gevonden worden: door resoluut de kaart te trekken van vrije en eerlijke internationale handelsakkoorden. “Mercosur indachtig weten we dat daarover nog een hartig woord moet gediscussieerd worden, zeker ook met ook op de nog volgende handelsakkoorden”, laat Hendrik Vandamme weten. Hij geeft tot slot aan dat hij hoopt dat de onderhandelaars zullen rekening houden met de rol van landbouw als voedselproducent en als beheerder van de open ruimte bij het opmaken van een regeerakkoord. 

Bron: Boer & Tuinder / Drietandmagazine

Volg VILT ook via