nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

12.03.2019 Landbouworganisaties mengen zich in klimaatdebat

PlattelandsTV nodigde de voorzitters van de twee grote landbouworganisaties uit voor een gesprek over de klimaatproblematiek. Het thema is uit de actualiteit niet weg te slaan. Gaat het over de broeikasgasuitstoot, dan komt de veehouderij vaak in het vizier. Er wordt dan over landbouw gepraat, meestal zonder de sector te horen. Voor Boerenbond is dat storend, zeker wanneer er onjuiste cijfers geciteerd worden. De organisatie startte een cartoonreeks in Boer&Tuinder opdat de correcte cijfers in de hoofden zouden blijven hangen. Cijfers over het aandeel van landbouw in de Vlaamse broeikasgasuitstoot bijvoorbeeld, dat slechts 9 procent bedraagt. Ook het Algemeen Boerensyndicaat heeft het plaatje graag correct en volledig, wat in het geval van de runderen die methaan uitstoten tot de kanttekening leidt dat herkauwers gras eten en graslandbodems zich lenen tot koolstofopslag.

In Boer&Tuinder verschijnen regelmatig leuke cartoons met leerrijke klimaatfeiten. Met het woordgebruik ‘feiten’ geeft Boerenbond al aan dat de organisatie er een punt van maakt om de cijfers juist te hebben. “In tegenstelling tot andere boodschappen die de wereld ingaan, willen wij ons baseren op correcte gegevens”, zegt voorzitter Sonja De Becker in een studiogesprek op PlattelandsTV. Uit de klimaatcartoons kon je de voorbije weken bijvoorbeeld leren dat glastuinbouwbedrijven met warmtekrachtkoppelingen hun serres verwarmen en tegelijk elektriciteit produceren voor ongeveer 630.000 gezinnen. Decentrale elektriciteitsproductie door de glastuinbouw helpt stroompannes in Vlaanderen voorkomen.

Een week eerder communiceerde Boerenbond via zijn ledenblad dat de landbouw zilver verdient omdat alleen de sector handel en diensten (5%) minder broeikasgasemissies uitstoot. Met de 9 procent waarvoor landbouw verantwoordelijk is, doet de sector beter dan huishoudens (14%), transport (19%), energie (22%) en industrie (28%). Bovendien slaagde de Vlaamse land- en tuinbouw tussen 1990 en 2016 erin zijn uitstoot met 18 procent te verminderen, terwijl de totale emissie van broeikasgassen in Vlaanderen in die periode slechts met 11 procent daalde.

Op PlattelandsTV voegt Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker daar nog aan toe dat landbouw en klimaat niet tegenover elkaar staan. “Het zijn de landbouwers die de eerste gevolgen voelen van het klimaat en de klimaatverandering. Alle sectoren zullen hun steentje moeten bijdragen. De te volgen weg is samen zoeken naar haalbare en draagbare oplossingen voor zowel bedrijven als gezinnen. Dat doe je niet door bepaalde groepen weg te zetten als klimaatboemannen, of met slogans genre ‘Red het klimaat, eet geen koe’.”

Zou je effectief alle koeien bannen uit Vlaanderen, dan reduceer je onze totale uitstoot volgens De Becker met niet meer dan 1,5 procent. “Door geen biefstuk te eten, ga je het klimaat dus niet redden. We slagen erin heel efficiënt te produceren zodat de CO2-voetafdruk van een kilo Belgische biefstuk maar half zo groot is als die van een Braziliaanse steak. Dat mag ook een keer helder gesteld worden naar de publieke opinie. Moeten we de uitstoot nog meer reduceren? Zeker, en dat geldt voor alle sectoren. Zo staat het ook in het Vlaams Klimaatbeleidsplan dat als doelstelling voor 2030 een reductie van de uitstoot door landbouw met 26 procent heeft. Dat is niet min, maar we willen de handschoen opnemen.”

Volgens Hendrik Vandamme, voorzitter van het Algemeen Boerensyndicaat, wordt vergeten dat landbouw behalve deel van het probleem ook een deel van de oplossing is. “Herkauwers stoten het voor het klimaat problematische methaangas uit, maar ze grazen op grasland dat koolstof (CO2) in de bodem opslaat. Daar gaat men aan voorbij. Over sectoren heen zullen oplossingen gevonden moeten worden. Spijtig dat men niet ziet welke stappen de landbouwsector al gezet heeft.” Hij wijst er ook op dat de veehouderij nodig is om kringlopen binnen de agrovoedingsindustrie te sluiten door het valoriseren van reststromen als veevoeder. Ook Vandamme hoopt dat het klimaatdebat met meer zin voor nuance gevoerd zal worden want “veehouderij wordt ten onrechte geviseerd en dat stoot onze leden tegen de borst.” Hij suggereert aan de algemene media om een keer aandacht te besteden aan de klimaatinspanningen die op sectorniveau gebeuren.

Bekijk de uitzending op PlattelandsTV

Bron: PlattelandsTV / Boer&Tuinder

Beeld: Boerenbond.be

Volg VILT ook via