nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

21.05.2019 Landbouworgansiaties rekenen op harde hand van Mestbank

“De overheid moet investeren in een performantere handhaving en zo de mazen van het net sluiten, veel meer dan tot op vandaag gebeurde.” Die conclusie trekt het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) uit de berichtgeving over fraude op het niveau van de mestverwerking. Net als Boerenbond weet ABS dat de timing van de mediaverslaggeving geen toeval is, wat niet wegneemt dat de rotte appels uit de mand verwijderd moeten worden. De organisatie pleit zelfs voor een actieplan tegen de oneerlijke concurrentie in de sector bij de implementatie van het vernieuwde Mestdecreet. ABS en Boerenbond kijken allebei naar de Mestbank om de fraudeurs eruit te halen. “Veralgemeen het gedrag van individuen niet tot de gehele landbouwsector”, is ook iets wat je bij beiden hoort.

De landbouworganisaties veroordelen fraude, en om het probleem aan te pakken rekenen ze op de Mestbank. Over mestverwerking zelf lees je in hun reacties geen kwaad woord terwijl De Standaard hierin de spil zag van grootschalige fraude met mest. Zowel het Algemeen Boerensyndicaat als Boerenbond geloven dat enkelingen de boel verzieken en vinden het daarom vervelend dat ook correcte mestverwerkers en veehouders door het slijk gesleurd worden. Zo vlak voor de verkiezingen is ABS beducht voor stemmingmakerij. Bovendien ligt woensdag het zesde mestactieplan ter stemming.

Dat nieuwe mestactieplan kreeg van de landbouworganisaties veel kritiek omdat het bijna onwerkbaar streng zou zijn. Anderzijds hebben ze zelf actief meegewerkt om een aantal mazen in het net vakkundig dicht te maken. Malafide mestoperatoren zorgen er immers voor dat de resultaten van het mestbeleid voor een stuk tenietgedaan worden, wat zich eerder vroeg dan laat tegen de sector keert. Als mestverwerking voor blinde vlekken in de handhaving zorgt, dan put het Algemeen Boerensyndicaat door MAP6 vertrouwen uit het nauwkeuriger opvolgen van meststromen en verwerkingsproces.

“Het is nu aan de Mestbank om gebruik te maken van de mogelijkheden die het nieuwe mestactieplan biedt en lessen te trekken uit wat achter ons ligt. Vooreerst om mogelijke fraudeurs eruit te halen, maar evengoed om aan te tonen dat het overgrote deel van de sector wel degelijk juist werkt. Veralgemeen het gedrag van individuen niet tot de gehele landbouwsector”, is de boodschap die het syndicaat kwijt wil. ABS voegt er nog aan toe dat mestverwerking in korte tijd een belangrijk instrument van het mestbeleid werd, en nuttig is om dierlijke meststromen beter te kanaliseren, weg van het land. “De eindproducten van de mestverwerking zijn gewild in het buitenland om daar als bodemverbeteraar dienst te doen. De mestverwerking heeft ook een sleutelrol te vervullen in het circulair landbouwverhaal.”

Ook Boerenbond omschrijft mestverwerking als de hoeksteen van het Vlaamse mestbeleid. “De regels hierrond moeten dan ook correct toegepast en nageleefd worden. Het is aan de Mestbank om hierop toe te zien. Fraude is ontoelaatbaar en moet hard aangepakt worden. Geldgewin in hoofde van enkelingen mag de toekomst van een sector niet hypothekeren.” Het ontwerp van Mestdecreet dat ter stemming in het parlement voorligt, voorziet in een nog meer doorgedreven opvolging van mestverwerkingsinstallaties. Boerenbond is van mening dat de Mestbank over alle tools beschikt om mesttransporten tot in detail op te volgen. De organisatie verwacht en eist dan ook dat de Mestbank de haar opgedragen controleopdracht consequent opneemt. “Via een doeltreffend en effectief toezicht- en sanctiebeleid moet ze er voor zorgen dat malafide praktijken aangepakt worden, zowel administratief maar ook strafrechtelijk. De cowboys en fraudeurs moeten eruit.”

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via