nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

Tuinen van Stene in Oostende
18.12.2018  Landbouwparken als instrument ter vrijwaring open ruimte

Landbouwparken… Barcelona heeft het grootste, South Hampton het groenste, Firenze het natste, Keulen misschien wel het meest landbouwintensieve, en Vlaanderen? De Tuinen van Stene in Oostende zijn het eerste en voorlopig enige landbouwpark bij ons. De stad Oostende richtte 35 hectare landbouwgebied in als een park, waar professionele landbouw verankerd blijft maar waar ook interessante meerwaarden ontstaan voor de stedeling. In opdracht van landbouwonderzoeksinstituut ILVO ging PlattelandsTV er filmen.

“Het idee van een landbouwpark”, zegt ILVO-onderzoeker Elke Roggen voor de camera, “is dat we een identiteit geven aan een openruimtegebied in de buurt van een stad dat sterk onder druk van verstedelijking staat. Een gebied waar landbouw een belangrijke rol speelt, maar waar ook andere functies een plaats krijgen. Zoals recreatie of zoals hier in Oostende, waar er een link is met een school die leerlingen laat bijleren in de buitenlucht. Door functies te laten samenkomen in een gebied gaan mensen aan deze open ruimte veel belang hechten en kunnen we de druk van andere stedelijke functies (wonen, industrie, enz.) verminderen.”

Bekijk hier de ILVO-video over landbouwparken.

Bron: PlattelandsTV

Beeld: Tim Van de Velde

In samenwerking met: ILVO

Volg VILT ook via