nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

24.01.2019 Landbouwrampenfonds tot 28 februari open voor aanvragen

Het Departement Landbouw en Visserij herinnert landbouwers eraan dat ze een tegemoetkomingsaanvraag voor de droogteschade uit 2018 voor eind februari moeten indienen. De uitzonderlijke droogte die zich vorige zomer voordeed, werd erkend als landbouwramp. Dat laat boeren en tuinders toe om hun mislukte oogsten deels financieel te recupereren bij de Vlaamse overheid. Aanvragen die na 28 februari worden ingediend, zullen niet meer aanvaard worden.

In alle 308 Vlaamse gemeenten gold de droogte in 2018 als een uitzonderlijk weersfenomeen omdat de  terugkeerperiode van 20 jaar bereikt of overtroffen werd. De uiterste indieningsdatum voor tegemoetkomingsaanvragen is 28 februari. Voor zover zij dit nog niet gedaan hebben, worden landbouwers door de overheid verzocht om werk te maken van hun aanvraag. Op de website van het Departement Landbouw en Visserij is het formulier terug te vinden dat uitgeprint en ingevuld moet worden. Vervolgens moet het ingediend worden bij de provinciale buitendienst van de landbouwadministratie.

Indien van toepassing moet de aanvraag vergezeld zijn van de nodige bijlagen, zoals een verzekeringsattest of het verslag van een onafhankelijk expert. Het proces-verbaal waarin de gemeentelijke schattingscommissie het opbrengstverlies raamde op basis van een plaatsbezoek hoeft niet toegevoegd te worden. Dat is door de gemeentebesturen rechtstreeks aangeleverd aan het Departement Landbouw en Visserij.

In de begroting voor 2019 en 2020 trekt de regering tweemaal 27,5 miljoen euro uit voor de schadevergoedingen. Een tussenkomst van het Landbouwrampenfonds maakt een slecht seizoen niet goed: enkel opbrengstverliezen groter dan 30 procent op teeltniveau komen in aanmerking; van de geleden schade wordt maar 80 procent vergoed; de uitkering wordt bovendien gehalveerd indien de landbouwer in kwestie niet verzekerd is tegen dit soort risico’s.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: provincie Antwerpen

Volg VILT ook via