nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

Uitdagingen voor de Vlaamse land- en tuinbouw
06.02.2019  Landbouwrapport 2018

‘Uitdagingen voor de Vlaamse land- en tuinbouw’ is de ondertitel van het zevende Landbouwrapport (LARA). Het tweejaarlijkse rapport heeft ditmaal als centrale thema de uitdagingen voor de Vlaamse land- en tuinbouw. Tegelijk geeft het Departement Landbouw en Visserij hiermee een uitvoerige beschrijving van de deelsectoren. Per deelsector gebeurt er ook een SWOT-analyse. Tussen de hoofdstukken door geven experts uit beleid, onderzoek en middenveld hun visie op uitdagingen waarmee de Vlaamse landbouw geconfronteerd wordt en hoe de sector daarmee zou moeten omgaan.

Het Landbouwrapport van het Departement Landbouw en Visserij is uitgegroeid tot een standaardwerk dat de actuele cijfers en feiten over de land- en tuinbouw bevat. Het rapport is bestemd voor al wie landbouw en landbouwbeleid op de voet volgt, maar is ook toegankelijk voor iedereen die van iets verder geïnteresseerd is in de sector. Het decretaal verankerde LARA is aan zijn zevende editie toe. De publicatie is, samen met het Visserijrapport, uitgegroeid tot een tweejaarlijkse traditie.

Het LARA biedt, zoals steeds, een uitvoerige beschrijving van de Vlaamse land- en tuinbouw op basis van de laatst beschikbare cijfers voor structurele, economische, sociale en omgevingsindicatoren. In deze uitgave krijgen ook de verschillende deelsectoren de aandacht die ze verdienen.

Wat zien vertegenwoordigers van landbouworganisaties, sectororganisaties, onderzoeksinstellingen, maatschappelijk middenveld en overheid als de sterktes, zwaktes, opportuniteiten en bedreigingen voor de gehele landbouw en diens deelsectoren? Dit rapport bevat negen SWOT-analyses, die een goed beeld geven van wat er leeft in de Vlaamse land- en tuinbouw. Ze vormen een mooie aanvulling bij de sectorbeschrijvingen.

“De Vlaamse land- en tuinbouw is een boeiende sector die voor heel wat uitdagingen staat”, leidt Patricia De Clercq, secretaris-generaal van het Departement Landbouw en Visserij, de publicatie in. “Denk aan het schommelende inkomen, de instroom van landbouwers, ruimte voor landbouw, de klimaatverandering en de datarevolutie. Het nieuwe Landbouwrapport heeft de verdienste om deze uitdagingen anno 2018 in kaart te brengen en in perspectief te plaatsen, rekening houdend met de plaats van de landbouw in de agrovoedselketen en de internationale context.”

Het rapport biedt met het gekozen thema een bijdrage aan de discussie over de toekomst van de Vlaamse land- en tuinbouw. Tussen de hoofdstukken door geven onafhankelijke experts hun visie op uitdagingen waar de sector voor staat. Hun opiniestukken bieden voedsel om over na te denken, om het met de titel van de vorige editie te zeggen.

Klik hier door naar het Landbouwrapport 2018.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via