nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

28.01.2019 Landbouwrapport opinieert over transitie voedselsysteem

In het nieuwe Landbouwrapport van het Departement Landbouw en Visserij worden de feiten en cijfers over de Vlaamse landbouw afgewisseld met een aantal opinies die het bredere kader schetsen. Over ‘circulaire landbouw’ en de bijbehorende transitie van het voedselsysteem schreef Wim Haentjens van het directoraat-generaal Onderzoek en Innovatie van de Europese Commissie een bijdrage. “Op Europees niveau gaat het beleid meer dan vroeger uit van een geïntegreerde aanpak van innovatie, ter ondersteuning van verduurzaming, groei en jobs. De acties voor een circulaire economie en het nieuwe actieplan voor de bio-economie zijn een voorbeeld.”

De aanhoudende toename in wereldbevolking en consumptie zal de komende 30 jaar leiden tot een significant hogere voedselvraag. “Hoewel sterke productietoenames mogelijk zijn gebleken tijdens de voorbije 50 jaar, is de uitdaging waarvoor we nu staan groter”, schrijft Haentjens. “De toegenomen strijd voor land, hernieuwbare biomassa, water en energie zal immers onze capaciteit om voedsel te produceren bemoeilijken, bovenop de dringende noodzaak om de impact van ons voedselsysteem op milieu en klimaat te verminderen en de onzekerheden die de klimaatverandering met zich meebrengt.”

Om te slagen moeten volgens de beleidsmedewerker verschillende pistes tegelijkertijd worden bewandeld. Het verhogen van de efficiëntie waarmee hernieuwbare biologische grondstoffen, energie en water ingezet worden en de transitie naar een meer circulair voedingssysteem zijn twee belangrijke pistes, naast het verduurzamen en gezonder maken van voedingsgewoontes. Wim Haentjens constateert dat het voedingssysteem reeds volop in verandering is. Mee aan de basis van de dynamiek ligt volgens hem “een ‘connected’ en meer dan ooit kritische consument die qua aankoopgedrag reageert op een innovatief aanbod dat beter aansluit bij zijn bezorgdheden en verwachtingen”.

Lees het integrale opiniestuk in het nieuwe Landbouwrapport.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: New Holland

Volg VILT ook via