nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

06.11.2018 Landschap vzw lanceert ‘Welkom Wild’ campagne

Nu Hubertus Vereniging Vlaanderen, Boerenbond en het Algemeen Boerensyndicaat oproepen om de jacht op everzwijnen nog op te voeren, eist natuurvereniging Landschap vzw een onmiddellijke stop op drijfjachten. “Die drukjachten zijn totaal niet selectief”, zegt afgevaardigd bestuurder Jan Loos aan TV Limburg. “Jacht op everzwijnen is echt niet nodig.” Naar eigen zeggen wil de natuurvereniging met de lancering van de nieuwe campagne ‘Welkom Wild’ tegengewicht bieden voor de ‘bashing’ van wilde dieren.

Met de positieve boodschap 'Welkom Wild' opent de vzw Landschap de jacht op degenen die de terugkeer van wilde dieren in onze natuur als problematisch ervaren. De vzw schiet met name met scherp op de jachtsector en de landbouworganisaties, die een "verzuurde kijk" hebben op natuur en maatschappij, aldus afgevaardigd bestuurder Jan Loos van Landschap vzw.

“Everzwijnen vervullen namelijk een sleutelrol in onze natuur”, stelt de vzw. “Door hun wroetgedrag zorgen ze bijvoorbeeld voor kiemplekken in bossen en bosranden, waardoor ze een onnavolgbare positieve impact hebben op onder meer bosverjonging en bosuitbreiding.” Dat ze ook wroeten in de tuinen van mensen, kan volgens de vzw makkelijk voorkomen worden door het plaatsen van afsluitingen.

“Nu, na een periode van eeuwenlange vervolging en uitroeiing, grote wilde dieren eindelijk terugkeren naar onze streken, probeert een kleine minderheid van landbouwers en jagers elke comeback voor te stellen als een probleem”, aldus Landschap vzw. “Het dier in kwestie wordt gewoon voorzien van het woord "probleem": probleembevers, probleemvossen, probleemmarters, en probleemzwijnen.”

Ook de ambtenaren van het Agentschap Natuur & Bos krijgen kritiek. “Jammer genoeg hebben ook zij alleen maar oren naar de eisen van diegenen die het hardst roepen en het meest amok maken”, zegt Jan Loos. “Dat agentschap staat toe en moedigt zelfs aan dat in het wolvengebied in Limburg nog steeds drukjachten op everzwijnen worden gehouden, en dat omdat geen enkele ambtenaar in Brussel een schadeclaim voor wildschade op zijn bureau wil zien belanden.”

Eén van de argumenten die Boerenbond en Hubertus Vereniging Vlaanderen gebruiken om meer te jagen op everzwijnen, is de overpopulatie van de dieren. Maar dat stelt Landschap vzw in vraag. “Er is ook helemaal geen sprake van overpopulatie”, stelt Jan Loos. “Na elke drukjacht worden belachelijk lage aantallen everzwijnen gedetecteerd, dus blijkbaar is er helemaal niet zo’n overpopulatie.” Volgens de natuurvereniging vallen de maskers van Boerenbond en het jachtwezen eindelijk af met hun standpunt over ongebreidelde jacht en het inrasteren van natuur- en bosgebieden.

Landschap vzw pleit voor een zware inperking van de jacht en een onmiddellijk moratorium op de nietsontziende drukjachten op zwijnen. “En daar moeten geen alternatieve jachtmethodes voor in de plaats komen”, stelt de organisatie. “Niet de zwijnen zijn het probleem, ons onvermogen om ons aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden is het échte probleem.”

Bron: Eigen verslaggeving / Belga

Beeld: Henri van Vliet

Volg VILT ook via