nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

13.03.2019 Landschapsfonds Westhoek triggert boeren en burgers

Eén van de belangrijkste troeven van de Westhoek is het prachtige landschap. Om dorpelingen, landbouwers en andere plattelandsbewoners te enthousiasmeren hier mee zorg voor te dragen, daagde het Regionaal Landschap hen uit. “Doe een voorstel voor een groen initiatief, start een crowdfunding en wij dragen tot 5.000 euro bij.” Voor de financiering van dit proefproject werd een landschapsfonds, gespijsd door overheid en bedrijfsleven, opgericht. Van de zeven goedgekeurde projecten waarvoor de crowdfunding nu loopt, mikt er één op burgerparticipatie bij natuur-inclusieve landbouw en dat niet alleen financieel maar ook via doe-dagen. Initiatiefnemer Rik Delhaye pioniert met bos- en contourlandbouw en wil zijn enthousiasme omtrent bomen, hagen en houtkanten in landbouwgebied delen met anderen zodat landbouw en landschap er wel bij varen.

Tot half januari ronselde het Landschapsfonds Westhoek projecten die het prachtige landschap tussen Nieuwpoort en Heuvelland, in het zuidwesten van de provincie West-Vlaanderen, kunnen versterken. De oproep was gericht aan (groepjes van) inwoners met de bedoeling kleinschalige initiatieven uit te lokken in en rond dorpen. Die kunnen gericht zijn op het versterken van natuur en landschap, maar evenzeer op het creëren van mooie rust- en ontmoetingsplekjes in een dorp of buurt. Iedereen moet kunnen mee genieten van het eindresultaat: een buurttuin bijvoorbeeld, een groene speeltuin, een boomgaard of een …

Initiatiefnemer is het Regionaal Landschap Westhoek dat in de provincie West-Vlaanderen, het Streekfonds West-Vlaanderen en het crowdfundingsplatform ‘Voor je buurt’ partners vond voor de oprichting van het Landschapsfonds. Dat beschikt momenteel over 50.000 euro, middelen die afkomstig zijn van de provincie en de Vlaamse overheid (Agentschap voor Natuur en Bos en Vlaamse Landmaatschappij) maar ook van het lokale bedrijfsleven.

Hoe die centen verdeeld zullen worden over de zeven projecten die het Regionaal Landschap goedkeurde, is nog geen uitgemaakte zaak. Het is immers eerst aan de initiatiefnemers om bij het grote publiek fondsen te werven via het platform ‘Voorjebuurt.be’. Schiet de de financiering van hun project via crowdfunding goed op, dan stelt het landschapsfonds 50 procent van het doelbedrag in het vooruitzicht. Om alle centen effectief te ontvangen, moeten de deelnemers er wel in slagen om minimum 80 procent van het vooropgestelde bedrag binnen te rijven. Projecten hebben een totaalbudget van minimum 1.000 en maximum 15.000 euro.

Eén van de projecten kreeg de welluidende naam ‘Boeren, burgers en koks planten samen voor het klimaat’ en is op zoek naar 10.000 euro. Landbouwer Rik Delhaye ziet in het landschapsfonds een hefboom om nog meer bomen en hagen te planten op en rond zijn percelen. Hij was bij de eersten om agroforestry toe te passen, en ontdekt nu ook de voordelen van contourlandbouw op een hellend perceel. Het combineren van landbouwgewassen en bomen op eenzelfde perceel heeft volgens Delhaye om meerdere redenen zin, zowel voor klimaat en landschap als voor fauna en flora. “En voor het verder uitbouwen van natuur-inclusieve landbouw”, aldus Delhaye, “want door het aanplanten en onderhouden van groen help je soorten als de geelgors en eikelmuis.” Behalve op meer groen mikken Rik en Bregt ook op meer waterbuffering en -berging door het herstel of de aanleg van poelen, wat dan weer interessant is voor een soort als de kamsalamander.

De landbouwer wil anderen mee doen dromen van een veelzijdig landschap waarin natuurdoelstellingen, natuurbeleving en duurzame landbouw hand in hand gaan. En hen zover krijgen dat ze daartoe een financiële bijdrage leveren. Maar hij wil burgers ook de handen uit de mouwen zien steken bij de aanplanting van hagen en hoogstamfruitbomen op en rond landbouwpercelen. Bij de organisatie van vier doe-dagen in de loop van het seizoen krijgt de landbouwer de hulp van Bregt Desmet, een jongeman die verliefd werd op een boerendochter én ook warm loopt voor de bedrijfsvoering van Rik Delhaye. Desmet: “Tijdens de doe-dagen kunnen crowdfunders maar evengoed andere sympathisanten meewerken aan het opwaarderen van de heuvelflanken van de Rodeberg en Vidaigneberg in Westouter. Op het programma staan onder meer haagvlechten en uiteraard het aanplanten van hagen, struiken en fruitbomen.”

Na het labeur worden alle deelnemers naar aloud gebruik getrakteerd op een stevige maaltijd, die bereid zal worden met lokale en duurzaam geteelde biologische voedingswaren. Bregt doet daarvoor een beroep op bevriende chef-koks. “Zo maken we er een sociaal gebeuren van waar boeren, burgers en koks samen de handen uit de mouwen steken voor klimaat, natuur, verantwoorde landbouw en voeding”, besluiten Bregt Desmet en Rik Delhaye. Nog meer ideeën om burgers te betrekken, zijn in de maak. De aanleg van een agroforestryperceel kan bijvoorbeeld gekoppeld worden aan de aanplanting van geboortebomen. Bij een gift aan het project van 50 euro of meer word je overigens peter of meter van een hoogstamfruitboom.

Rik en Bregt mikken op een startkapitaal van 10.000 euro voor de aankoop van plantgoed, de organisatie van de landschaps-doe-dagen, de aankoop van handgereedschap, enz. Lukt het om meer geld in te zamelen, dan vergroot de beplante oppervlakte. Het aangekochte klein handgereedschap (bv. bijlen voor het haagvlechten) wordt nadien geschonken aan het materialendepot van vzw ’t Boerenlandschap. Boerenlandschap kan je vergelijken met een machinering en toch weer niet. De eerste machine die gezamenlijk aangekocht werd, is namelijk een tractor-bestuurde heggenschaar waarmee boeren bij collega’s en particulieren meterslange hagen in een mum van tijd kortwieken. Dat kan landbouwers en grondeigenaars uit de regio overtuigen om zelf ook hagen te planten in het kader van dit project en ‘missing links’ op te vullen. Naar het voorbeeld van Rik Delhaye versterken ze dan op hun beurt de bestaande ecologische infrastructuur.

Inschrijven voor de doe-dagen kan hier. Via het platform Voorjebuurt.be kan je een financiële bijdrage leveren aan dit of één van de zes andere projecten. Meer informatie vind je op de website van Regionaal Landschap Westhoek.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Bregt Desmet

Volg VILT ook via