nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

19.12.2017 Le Soir voorspelt landbouwcatastrofe door budgetdaling

Door de vermindering van de Europese budgetten, als gevolg van de Brexit, zou België tussen de 360 miljoen euro en 1 miljard euro aan Europese landbouwsteun kunnen verliezen. Dat moet blijken uit twee scenario's die het directoraat-generaal Landbouw van de Europese Commissie heeft uitgerekend, zo schrijft Le Soir. Officieel communiceert landbouwcommissaris Hogan (nog) niet in termen van een budgetdaling, maar liet hij deze week zelfs nog optekenen dat de lidstaten rekening moeten houden met een hogere bijdrage aan de EU.

Europa staat voor een grote budgettaire uitdaging want alleen al de Brexit slaat een gat van 14 miljard euro, gelijk aan de netto-bijdrage van Groot-Brittannië aan de EU-begroting, aan inkomstenzijde. Normaliter zou er dan bespaard moeten worden op uitgaven, maar men rekent op Europa om nieuwe uitdagingen zoals defensie en veiligheid grensoverschrijdend aan te pakken. Meer doen met minder wordt de boodschap, maar je hoort Europees landbouwcommissaris Phil Hogan ook zeggen dat de lidstaten zich moeten voorbereiden op een verhoogde bijdrage aan de EU.

Om onder andere het landbouwbudget op peil te houden, moeten lidstaten er op rekenen hun bijdrage aan de Europese Unie te verhogen van 1 naar 1,1 of 1,2 procent van het bruto nationaal inkomen. Nog volgens Hogan heeft het landbouwbeleid een ruime begroting nodig om alle doelstellingen te realiseren. Al lijkt hij ook rekening te houden met het scenario dat het ontbreekt aan centen want volgens Le Soir gaf Hogan zijn administratie achter de schermen reeds de opdracht om de impact van een begrotingstekort te becijferen.

Volgens het meest pessimistische scenario zouden de middelen voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) met 30 procent verminderen van 412 naar 288 miljard euro. In dat scenario zou België tot 1 miljard euro aan steun kunnen verliezen. Voor België zou dat scenario neerkomen op "een catastrofe", zegt Yves Somville van de Waalse landbouworganisatie FWA. "Als men ons morgen komt zeggen dat de middelen zullen verminderen en dat we keuzes moeten maken, wordt de situatie voor rundveehouders onmogelijk", aldus Somville.

In de huidige beleidsperiode (2014-2020) vloeit er voor meer dan 4,2 miljard euro aan landbouw- en plattelandsubsidies naar ons land. Het merendeel daarvan, meer bepaald 3,62 miljard euro, komt bij landbouwers terecht in de vorm van rechtstreekse inkomenssteun. Hierop werd bij de vorige beleidshervorming reeds beknibbeld omdat de bedrijfstoeslagen in België door de historische referentie hoger zijn dan in de nieuwe lidstaten. Zij eisen een gelijktrekking van de steun. Ook na 2020 zal er inkomenssteun aan landbouw weggehaald worden bij de West-Europese lidstaten en zullen boeren in Oost- en Centraal-Europa hun hectare-toeslagen zien stijgen.

Bron: Le Soir / Belga / eigen verslaggeving

In samenwerking met: Boerderij

Volg VILT ook via