nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

27.05.2019 Leegstandsvergoeding voor pluimveebedrijven is voorzien

Sinds begin mei worden in Vlaanderen in een toenemend tempo besmettingen met laag pathogene vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijven. Er is sprake van abnormaal hoge sterfte van dieren en verminderde eierproductie, wat atypisch is gezien het om virusvariant H3 gaat. Zowel braadkippen- en leghennenbedrijven als opfok- en vermeerderingsbedrijven zijn getroffen. Tijdens de laatste ministerraad voor de verkiezingen keurde de Vlaamse regering een leegstandsvergoeding principieel goed. Voorlopig is deze crisissteun dode letter, en dat zal zo blijven tot de federale overheid ruimplicht invoert voor de besmette bedrijven.

Tijdens de ministerraad van 24 mei heeft de Vlaamse regering zijn goedkeuring gehecht aan een steunregeling voor de pluimveebedrijven die getroffen worden door vogelgriep van het type H3. Ondanks het laag pathogene karakter van deze virusvariant zijn de productieverliezen op de bedrijven groot. Leghennen stoppen met eieren leggen en op alle getroffen pluimveebedrijven neemt het sterftecijfer abnormale proporties aan. Op voorstel van de – ondertussen ontslagnemende – ministers Koen Van den Heuvel en Lydia Peeters voorziet Vlaanderen in een leegstandsvergoeding.

De vergoeding kan pas uitwerking krijgen op het moment dat de federale overheid een ruimplicht en herbevolkingsverbod voor de getroffen bedrijven invoert. Die intentie is er wel, maar botst op Europese regelgeving die er geen rekening mee houdt dat een laagpathogene virusvariant in kippenstallen een ravage kan aanrichten zoals Vlaamse pluimveehouders die nu meemaken. Ook moet de steunregeling door de Europese Commissie getoetst worden aan de geldende staatssteunregels. Nadat aan deze voorwaarden is voldaan, zal het besluit opnieuw aan de Vlaamse regering worden voorgelegd. Na definitieve goedkeuring daarvan wordt 1,25 miljoen euro overgeheveld van het budget van de Vlaamse Landmaatschappij naar de begroting van het Departement Landbouw en Visserij.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via