nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

13.09.2019 "Leghennenhouderij investeerde in 2012 in huisvesting"

Anderhalf miljoen handtekeningen zijn er ingezameld voor de campagne ‘Stop de kooien’, waarmee de petitie van dierenrechtenorganisaties het karakter krijgt van een Europees burgerinitiatief dat Brussel ernstig moet nemen. GAIA wil samen met collega-dierenbeschermers de regelgever bewegen tot een verstrenging van de huisvesting en viseert daarbij de verrijkte kooien in de leghennenhouderij. Boerenbond maakte al duidelijk dat er niet één huisvestingssysteem is voor kippen dat op alle vlakken beter scoort. De Landsbond gaat dieper in op de voor- en nadelen én wijst erop dat het nog maar van 2012 geleden is dat Vlaamse pluimveehouders zwaar investeerden in nieuwe huisvesting. In het antwoord op een parlementaire vraag werd daar het bedrag van 25,7 miljoen euro aan lopende leningen op gekleefd.

Elk initiatief met als hoofddoel het verhogen van het dierenwelzijn is voor de Landsbond een mooi initiatief. De campagnes die gevoerd werden om handtekeningen in te zamelen voor het EU-burgerinitiatief ‘Stop de kooien’ weet de organisatie van pluimveehouders minder te smaken omdat de leghennenhouderij daarbij in een negatief daglicht werd gesteld. Als storend ervaart de Landsbond dat dierenrechtenorganisaties zoals GAIA er een zwart-wit verhaal van maken. Zij zijn er rotsvast van overtuigd dat de alternatieve huisvestingsvormen (scharrelkippen, kippen met vrije uitloop en biokippen) beter zijn voor het welzijn van de dieren dan verrijkte kooien.

In 2012 werden de klassieke kooien, zogenaamde legbatterijen, in gans Europa verboden. Mocht het van GAIA en andere dierenbeschermers afhangen, dan waren toen ook de verrijkte kooien verboden. De verrijkte kooi is een stap vooruit inzake de huisvesting van kippen, maar volgens hen een onvoldoende grote stap om natuurlijk gedrag van de dieren toe te laten. In een verrijkte kooi hebben de kippen meer ruimte dan in een klassieke kooi en ook een legnest, zitstokken en wat strooisel ter beschikking. “Zowel de verrijkte kooien als de alternatieve systemen hebben hun voor- en nadelen”, zegt Landsbond-adviseur Martijn Chombaere.

In de beginjaren van de professionele pluimveehouderij had het een reden waarom men de hennen weg van de grond haalde. “Door ze te huisvesten in kooien, kwamen de hennen niet meer in contact met hun eigen mest. Zo werden heel wat pluimvee-gerelateerde ziektes vermeden”, aldus Chombaere. Alternatieve huisvesting geeft de kippen meer ruimte en meer mogelijkheden om natuurlijk gedrag te vertonen zoals scharrelen en rondfladderen. “Nadelen zijn er ook”, benadrukt de pluimvee-expert: “Botbreuken komen vaker voor. De stofconcentratie in de stal loopt veel hoger op, wat zowel voor de hennen als voor de boer onprettig en ongezond is. Het uitvalpercentage ligt meestal ook hoger.”

Bij de Landsbond zijn ze beducht voor ‘een Nederlands scenario’. In ons buurland werd de snavelbehandeling bij kippen verboden uit dierenwelzijnsoverwegingen. “Het effect valt tegen want nu de kippen allemaal een scherpe snavel hebben, leidt verenpikkerij tot een hoger sterftepercentage”, weet Martijn Chombaere. Een eventueel verbod op verrijkte kooien noemt hij “kort door de bocht”, en niet alleen vanwege de vaststellingen die onderzoekers doen op vlak van dierenwelzijn. “Het verbod op klassieke kooien dateert nog maar van 2012. Toen zijn miljoenen geïnvesteerd in de omschakeling van de stallen. In het antwoord op een parlementaire vraag had toenmalig landbouwminister Joke Schauvliege het begin dit jaar over 25,7 miljoen euro aan lopende leningen bij Vlaamse pluimveehouders. De langstlopende lening is pas terugbetaald in 2033.”

Als een verbod op verrijkte kooien toch zou worden doorgedrukt, dan is het voor de Landsbond essentieel dat er in een correcte regeling voorzien wordt voor pluimveehouders die in 2012 overschakelden op verrijkte kooisystemen. “Ronduit wraakroepend wordt de vraag van de dierenrechtenorganisaties wanneer je stilstaat bij de import van eieren uit klassieke batterijkooien die buiten de Europese Unie in gebruik blijven”, zegt Martijn Chombaere. “Vooraleer de EU de verrijkte kooien wil afschaffen in de professionele pluimveehouderij zou Brussel beter eerst werk maken van een stempelplicht op bedrijfsniveau en de import verbieden van eieren die niet aan de Europese standaard inzake kippenwelzijn voldoen.”

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Departement Landbouw en Visserij

Volg VILT ook via