nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

20.03.2020 "Levering gewasbescherming komt niet in gedrang"

Als er toeleveringsproblemen ontstaan van gewasbeschermingsmiddelen of kunstmeststoffen, dan verwachten Phytofar en Belfertil dat die enkel van tijdelijke aard zullen zijn. “De regering heeft de toelevering aan de landbouwsector als essentiële sector erkend en ook de chemische sector kreeg dergelijke erkenning dus onze bedrijven kunnen verder werken. Er wordt nu volop gezocht naar een oplossing voor een soepeler transport van essentiële goederen binnen de Europese markt, maar we zijn vol vertrouwen dat de toestand snel normaliseert”, klinkt het.

Nu de veldwerkzaamheden in de landbouw voor de deur staan, leeft ook bij de land- en tuinbouwers de vraag of zij zullen kunnen rekenen op de producten van toeleveringsbedrijven, zoals gewasbeschermingsmiddelen en kunstmeststoffen. De belangenorganisaties van beide producten, Phytofar en Belfertil, laten in een gezamenlijke mededeling weten dat er tot dusver geen onoverkomelijke problemen zijn en dat die er met wat gezond boerenverstand ook niet zullen komen.

“Onze bedrijven nemen continu alle voorzorgsmaatregelen in acht, zoals de overheid die voorschrijft. Maar nu het landbouwseizoen voor de deur staat, zijn een deel logistieke operaties noodzakelijk. We begrijpen dat er onzekerheid kan zijn in de keten wat betreft leveringen en transport”, luidt het. Toch is die volgens beide organisaties niet echt nodig. Vooral het feit dat de overheid de agro-toelevering als essentiële sector erkend heeft, is op dat vlak een geruststelling. En gezien het cruciale belang van de chemische sector voor vele andere cruciale sectoren, zoals medicijnen en ontsmettingsmiddelen, heeft België de ganse chemische sector als essentieel bestempeld.

Zowel wat productie als logistiek betreft, is België een belangrijke draaischijf voor de agro-toelevering. “Onze bedrijven stellen alles in het werk om deze operaties in alle veiligheid en met de nodige voorzorgsmaatregelen te laten doorgaan”, zeggen Phytofar en Belfertil. Volgens hen wordt er volop gewerkt aan oplossingen voor een soepeler transport van essentiële goederen binnen Europa. “In afwachting daarvan kan dit wat vertraging in bepaalde leveringen veroorzaken, maar we zijn vol vertrouwen dat de Europese binnenmarkt voor agrovoeding en -toelevering snel normaliseert. Al zijn iets minder vlotte grensovergangen in bepaalde gevallen niet uit te sluiten.”

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via