nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

17.06.2018 Licht op groen voor omgekeerde toegankelijkheid bossen

Het Vlaams Parlement heeft een aantal aanpassingen aan het bosdecreet en het decreet rond natuurbehoud goedgekeurd. Concreet zullen bossen voortaan overal toegankelijk zijn, behalve op plaatsen waar er extra bescherming nodig is om ecologische redenen. De toegankelijkheid van de bossen wordt daarmee omgekeerd. Verder worden de subsidies voor de aankoop van te bebossen gronden opgetrokken van maximaal 2,5 euro naar 3,5 euro per vierkante meter.

Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) kondigde al meermaals aan dat ze wilde sleutelen aan de toegankelijkheid van de openbare bossen. Momenteel mogen bezoekers in die bossen enkel lopen waar het is toegestaan, met name op wegen en paadjes of in speelzones. Dat principe wordt nu omgekeerd. In de regel zijn de openbare bossen overal toegankelijk, behalve waar het expliciet verboden wordt, bijvoorbeeld op plaatsen waar om ecologische redenen extra bescherming nodig is.

Tegelijk voorzien de goedgekeurde aanpassingen ook in hogere subsidies voor de aankoop van te bebossen gronden. Momenteel bedraagt die subsidie maximaal 2,5 euro per vierkante meter en maximaal 60 procent van de totale aankoopsom. De nieuwe tarieven bedragen 3,5 euro per vierkante meter en maximaal 80 procent van de totale aankoopsom. 

Bron: Belga

Volg VILT ook via