nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

29.01.2020 “Lichtpunten aan de horizon voor perentelers”

Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) wil de komende jaren fors blijven focussen op de perenmarkt om de toekomst van de sector veilig te stellen. Dat heeft ze geantwoord op een parlementaire vraag van Steven Coenegrachts (Open VLD) die wilde weten welke inspanningen gedaan worden binnen de sector op vlak van diversificatie en nieuwe afzetmarkten.
Vorige week kwam er eindelijk wat goed nieuws voor onze perentelers. In vergelijking met vorig jaar ligt de prijs voor peren zo’n 15 procent hoger, mede te danken aan het schaarse aanbod in Europa. Ook de kwaliteit van het fruit is beter waardoor het langer houdbaar is.
 
“Ik vind het zeer positief dat de prijzen van onze Belgische peren opnieuw zijn omhooggegaan tot een rendabel niveau. Vooral de conference trekt goed aan”, zegt Crevits in de Commissie Landbouw.“Ik hoop oprecht dat de trend zich ook de komende maanden zal doorzetten.”
 
Maar tegelijk waarschuwt de minister ook want “één zwaluw maakt de lente niet”. Volgens haar is de kentering op de markt zeker niet voldoende voor de telers om van een volledig rendabel seizoen te kunnen spreken. “Alleen als de positieve prijsnotering zich doorzet in de komende maanden, kan dit seizoen voor de fruitbedrijven als rendabel worden beschouwd. Na de vele grote moeilijkheden waarmee de sector te kampen heeft gehad de afgelopen jaren, zien we nu echter wel een voorzichtig positieve evolutie.”
 
Crevits benadrukt dat inzetten op diversificatie, door het ontwikkelen van nieuwe variëteiten, een continue opdracht is voor de fruittelers, samen met onderzoeksinstellingen en veredelingsbedrijven. Hierin kadert ook het project ‘Plant voor een klant’ van Proefcentrum Fruitteelt waarbij het de bedoeling is om de bestaande selectieprocessen voor nieuwe rassen te verbeteren. Op die manier kunnen aangeplante nieuwe rassen sneller succesvol ingang vinden op de markt.
 
Als we naar de export kijken van de Belgische peren is die ondanks de sluiting van de Russische markt op peil gebleven. “In het seizoen 2013-2014, vlak voor de sluiting van de Russische markt, ging bijna 50 procent van onze export naar een derde land”, geeft Crevits mee. “Daarvan gingen vier op de vijf peren naar Rusland. Na de sluiting van de Russische markt is onze Belgische export naar derde landen zeer sterk teruggelopen. Het afgelopen seizoen 2018-2019 is slechts 5,6 procent van onze export naar buiten de EU gegaan.” De belangrijkste markten buiten de EU zijn nu Noorwegen, China en Azerbeidzjan. Ook de export naar de Verenigde Arabische Emiraten en India is de afgelopen jaren toegenomen.
 
Ook binnen de EU is er een verschuiving te merken, onder meer dankzij de promotiecampagnes van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) in Duitsland. “De export naar Duitsland is de afgelopen vijf jaar verviervoudigd”, weet de minister. “Die campagnes hebben dus zeker een impact.” Vanaf dit jaar breidt VLAM zijn actieterrein ook uit naar de Oostenrijkse supermarkten.
 
De uitvoer naar Oost-Europese landen is sinds de Russische boycot ook opgeveerd. Op vijf jaar tijd is de export naar de landen Polen, Litouwen, Estland en Letland verviervoudigd, tot bijna 75.000 ton het afgelopen seizoen 2018-2019. Ook voor het nieuwe seizoen zien de exportcijfers er goed uit.
 
“De zoektocht naar nieuwe afzetmarkten werpt zijn vruchten af”, zegt Crevits. “Maar het verlies van de Russische markt is daarmee niet goedgemaakt.” De Russen betaalden goede prijzen voor onze peren. Die kunnen met de nieuwe bestemmingen niet altijd worden gerealiseerd. Komt daar nog bij dat de export naar verdere bestemmingen ook bijkomende kosten met zich meebrengt.
 
Eén van die verdere bestemmingen is Brazilië, vorig seizoen goed voor een afzet van 250 ton peren. “We zien echter dat het verdere transport naar landen als China of Brazilië, samen met de hogere eisen die we soms stellen inzake de voedselveiligheid, duurder is”, aldus de minister. “Als ze rendabele nieuwe exportbestemmingen zoeken, moeten onze exporteurs hier rekening mee houden.”
 
De minister ziet lichtpunten aan de horizon van de perentelers. “Maar het zal nog grote inspanningen vergen. Om de toekomst van de sector veilig te stellen, zullen we ons de komende jaren fors op die perenmarkt moeten blijven richten.”

Bron: Eigen verslaggeving

Volg VILT ook via