nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

12.04.2019 Lidstaten geven akkoord voor handelsgesprekken met VS

De EU-lidstaten geven de Europese Commissie toestemming om met de Verenigde Staten onderhandelingen te starten over een beperkt vrijhandelsakkoord. Dat vernam persagentschap Belga van verschillende bronnen. Doel van het mandaat is een akkoord te bereiken over het wegnemen van handelsbarrières en verlaging van de tarieven op industriële producten. De Europese Commissie pusht sinds januari om de gesprekken over een beperkt handelsakkoord, bijvoorbeeld zonder landbouw, op te starten. Maar lidstaten als Frankrijk waren terughoudend, omdat het dossier misschien te gevoelig lag zo dicht bij de Europese verkiezingen. Het Elysée herinnert er aan dat president Macron weigert een akkoord te sluiten met een land dat het klimaatakkoord van Parijs niet ondertekende.

De (handels)relaties tussen Brussel en Washington staan al onder druk door de heffingen die Trump vorig jaar oplegde voor buitenlands staal en aluminium. De EU nam direct tegenmaatregelen. Nadat hij eerder al gedreigd had met importtarieven op Europese auto's, pookte Amerikaans president Donald Trump enkele dagen geleden het vuur nog extra op, door te dreigen met importheffingen op 11 miljard dollar aan goederen uit de Europese Unie, zoals wijn en kaas, als reactie op de Europese subsidies voor vliegtuigbouwer Airbus.

De EU-ambassadeurs keurden donderdag het principe goed dat EU-handelscommissaris Cecilia Malmström met Washington zal onderhandelen over een deal. Die beslissing zal maandag formeel goedgekeurd worden op ministersniveau. Daarna zouden de gesprekken snel kunnen beginnen. Frankrijk zal in Brussel tegen het opstarten van handelsgesprekken tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten stemmen.

Maandag is een gekwalificeerde meerderheid nodig om de start van de onderhandelingen goed te keuren. "De kans is dus groot dat het mandaat wordt goedgekeurd", aldus het Franse presidentschap nog. "Maar voor Frankrijk is het onbegrijpelijk om onderhandelingen te starten omdat niet wordt voldaan aan de eisen rond het milieu. Eén van de grote Europese engagementen van de president is om het klimaat centraal te stellen."

Frankrijk heeft wel een reeks vorderingen gemaakt tijdens de voorbereidende gesprekken, zoals het uitsluiten van de landbouw uit de onderhandelingen en de annulering van het mandaat van het TIPP. "Maar zelfs met deze verbeteringen, kunnen we in deze context niet starten met handelsgesprekken met de Amerikanen", klinkt het. Bovendien meent Frankrijk dat de Amerikaanse president Donald Trump druk blijft zetten op de handel door de heffingen op staal en aluminium niet te willen herzien, en door te dreigen met taksen op auto's. "Hoe kunnen we in zo'n context nu onderhandelen?", aldus het Elysée.

Bron: Belga

Volg VILT ook via