nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

28.08.2019 Lidstaten geven groen licht voor Europese droogtesteun

De lidstaten van de Europese Unie hebben het licht op groen gezet voor een aantal steunmaatregelen voor landbouwers die als gevolg van de droogte met financiële problemen kampen. Er worden onder meer hogere voorschotten op de inkomenssteun en een versoepeling van het landgebruik in het vooruitzicht gesteld. EU-commissaris Phil Hogan had de maatregelen in juli op tafel gelegd. Europees parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld) is de eerste om te reageren: “Vrijdag komt de minister in Sint-Truiden de schade door droogte en zonnebrand opmeten. Ik zal het dan ook over de vervroegde uitbetaling door Vlaanderen hebben. Het is immers belangrijk dat onze boeren zo snel mogelijk duidelijkheid hebben over deze Europese steun, maar ook over de erkenning van de zonnebrand als landbouwramp.”

Om landbouwers financieel ademruimte te bieden na de tweede gortdroge zomer op rij zullen ze vanaf midden oktober al tot 70 procent van hun rechtstreekse betalingen kunnen ontvangen. Er zal ook meer geld (tot 85%) uit de fondsen voor plattelandsontwikkeling sneller ter beschikking worden gesteld. Daarnaast worden de regels voor het landgebruik versoepeld zodat veehouders grond die aangewend is voor het voldoen aan de vergroeningsverplichtingen kunnen aanwenden voor de productie van veevoeder.

“Sinds het begin van deze extreme klimatologische fenomenen hebben we de situatie op de voet gevolgd en we staan klaar om onze landbouwers te steunen (...) Deze maatregelen zouden de landbouwers financieel soelaas moeten bieden en hen moeten behoeden voor een tekort aan voeder voor hun vee”, zo verklaarde eurocommissaris voor Landbouw Phil Hogan toen hij het maatregelenpakket bekendmaakte. Nu de lidstaten hun fiat hebben gegeven, kan het pakket begin september formeel goedgekeurd worden.

Europees Parlementslid Hilde Vautmans reageert opgetogen: “Europa heeft snel gehandeld. Nu is het aan de lidstaten om deze uitbetalingen en de afwijkingen van de vergroeningsmaatregelen zo snel mogelijk in orde te brengen. Ik heb dat reeds eerder aan minister Van den Heuvel gevraagd, en zal het hier vrijdag ook met de minister over hebben wanneer hij op mijn uitnodiging de schade door droogte en zonnebrand in Sint-Truiden komt opmeten.” Het Departement Landbouw en Visserij treft reeds de nodige voorbereidingen voor de voorschotbetaling aan landbouwers.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via