nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

24.02.2017 Limburg gelooft in het uitbouwen van verbrede landbouw

De provincie Limburg heeft verbrede landbouw dit jaar als thema gekozen voor zijn innovatiewedstrijd. Rond hetzelfde thema werd afgelopen week een studiedag georganiseerd. “Het is duidelijk dat de multifunctionele tak voor een toenemend aantal landbouwers belangrijk is geworden”, zegt gedeputeerde van Landbouw Inge Moors. In Limburg zijn 108 zorgboerderijen actief en 45 landbouwers engageren zich in het netwerk van Plattelandsklassen. Zij gunnen op jaarbasis meer dan 6.000 leerlingen een blik achter de schermen van een boerderij. Met de fiets- en wandelroutes die veel landbouwbedrijven ontsluiten, wordt steeds meer de kaart van hoevetoerisme getrokken. Ook energieproductie als nevenactiviteit komt in een stroomversnelling.

Nevenactiviteiten zoals hoevetoerisme en plattelandseducatie zorgen voor bijkomende inkomsten op een landbouwbedrijf en kunnen bijdragen aan de economische rendabiliteit van de sector. Om de stap naar verbreding te zetten, is er nood aan innovatieve ondernemerszin. “Met inspirerende getuigenissen, thematische workshops en een infobeurs wilden we op de themadag landbouwverbreding tonen dat een sterke verbinding tussen boer en burger een intrinsiek onderdeel is van een krachtige bedrijfsvoering”, vertelt gedeputeerde Inge Moors.

De Vlaamse landbouw is in verandering. Schaalvergroting is niet voor iedereen haalbaar en uitbreiden is vaak moeilijk en risicovol zodat veel land- en tuinbouwers bewust kiezen voor verbreding als vorm van innovatie. Inge Moors: “Land- en tuinbouwers zoeken zo naar een bijkomend inkomen. Daarnaast zorgt agrarische verbreding door de aard van de activiteiten ook voor een maatschappelijke meerwaarde. Het aanbieden van aangepaste zorg op zorgboerderijen, het zorgen voor plattelandsbeleving door het aanbieden van logies op de boerderij, het terugdringen van de voedselkilometers door korte-ketenverkoop, landschapsherstel door agrarische natuurbeheer, het verbeteren van de waterkwaliteit door bekenbeheer, … zijn allemaal nevenfuncties die voor een grotere maatschappelijke waardering zorgen.”

Moors heeft de nevenactiviteiten op Limburgse boerderijen zien groeien van uit de hand gelopen hobby’s tot een volwaardige tweede bedrijfstak. Het stimuleren en ondersteunen van de agrarische verbreding is een belangrijk pijler in het provinciaal landbouw- en plattelandsbeleid. De provincie onderneemt zelf een aantal acties en voorziet jaarlijks ook financiële ondersteuning voor het Steunpunt Groene Zorg en de vzw Plattelandsklassen. Met de innovatie-award die vernieuwende ideeën rond landbouwverbreding beloont, wil de provincie Limburg vooral inspirerend werken. Geïnteresseerde landbouwers kunnen hun innovatief idee indienen tot 20 april. Uit de inzendingen worden vijf laureaten gekozen die naast erkenning en media-aandacht een geldprijs van 5.000 euro krijgen om hun idee te verwezenlijken.

Het realiseren van één of andere vorm van multifunctionele landbouw plaatst de landbouwer voor een aantal uitdagingen en vergt andere vaardigheden en competenties dan de ‘klassieke’ landbouwexpertise. Ook kennis van bijvoorbeeld de regelgeving en het financiële en ruimtelijke plaatje zijn niet vanzelfsprekend. De provinciale dienst Landbouw en Platteland organiseerde daarom een themadag om landbouwers te inspireren en in contact te brengen met experten die hen op weg kunnen helpen.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via