nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

06.06.2017 Limburg investeert in verbreden fruitteelt met wijnbouw

De provincie Limburg investeert samen met Vlaanderen in de verdere ondersteuning van de wijnbouw. Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege keurde namelijk twee nieuwe plattelandsprojecten goed. Als verlengstuk op de eigen wijngaard bouwt het Proefcentrum Fruitteelt een vinificatieruimte waar onderzoek kan plaatsvinden naar de verwerking van druiven tot wijn. In het tweede project zet Studiekring Guvelingen samen met hogeschool PXL en UHasselt in op de begeleiding van fruittelers die willen diversifiëren met een wijngaard gekoppeld aan toerisme.

Vanuit het plattelandsbeleid wordt fors geïnvesteerd in de verbreding van de fruitsector en de professionalisering van de wijnbouw in Limburg. Twee plattelandsprojecten kregen groen licht van minister Schauvliege, wat neerkomt op een gezamenlijke investering van 392.000 euro die voor 250.000 euro gedragen zal worden door Vlaanderen en de provincie Limburg. “Door de goedkeuring van de twee projecten zal de Limburgse wijnbouw zich verder als beloftevolle sector kunnen ontwikkelen”, aldus gedeputeerde Inge Moors. “De Limburgse fruitsector wordt zo nog diverser en zal voor nieuwe economische waarde zorgen.”

In een eerste project zal Proefcentrum fruitteelt een vinificatieruimte uitbouwen waar onderzoek kan plaatsvinden naar de verwerking van de druiven tot wijn. Op pcfruit is een kennis- en onderzoekscentrum wijnbouw opgestart met middelen vanuit het strategisch actieplan voor Limburg (SALK). “Dit jaar kijken we uit naar de eerste significante oogst van de eigen wijnranken. Door een vinificatieruimte te bouwen, kunnen we de druiven uit de experimentele wijngaard vinifiëren tot basiswijnen en de wijn op een wetenschappelijk verantwoorde manier analyseren”, legt Kris Vandenwyngaert (pcfruit) uit.

“Onder de vorm van ’een gezond product van eigen bodem’ zien we een kans om met deze sector uit de nichesfeer te treden en als een volwaardige sector verder uit te bouwen”, vertelt Vandenwyngaert enthousiast. “De vinificatieruimte stelt het proefcentrum in staat verschillende teeltmaatregelen te beoordelen onder de vorm van het eindproduct en telers op basis hiervan onderbouwd teeltadvies en advies inzake het maken van wijn te geven”, vult gedeputeerde Inge Moors aan. De vinificatieruimte is een investering van bijna 232.000 euro en kan rekenen op meer dan 75.000 euro provinciale steun en evenveel Vlaamse steun.

Het tweede project wordt getrokken door de Studiekring Guvelingen voor fruittelers en luistert naar de naam ‘Vinificator’. Het onderzoekt de economische haalbaarheid van de diversificatie van een fruitbedrijf met een wijngaard. Veel fruittelers aarzelen om de investering te doen vanwege de lange periode tussen aanplant, voldoende oogst en het genereren van omzet via verkoop. “De omschakeling naar de wijnbouw vereist een aangepaste structuur en vraagt de nodige financiële middelen waar de teler meestal niet over beschikt. Een coöperatieve vinificatie kan in dat geval een perspectief bieden”, stelt Eddy Leclère voorzitter van Studiekring Guvelingen.

“Dit project zal daarom nagaan in welke mate een coöperatie deze obstakels kan wegwerken. We geloven er dan ook sterk in dat dit project het diversifiëren in de landbouw kan stimuleren”, vult gedeputeerde Inge Moors aan. “Naast de productie van fruit kan de teler zijn bedrijf ook ontsluiten voor toeristische activiteiten”, beargumenteert Eddy Leclère. “Wijn verkoopt het best als je het koppelt aan toerisme”, weet professor Ghislain Houben (UHasselt). Daarom worden de studenten uit de opleiding toerisme aan hogeschool PXL bij het project betrokken. Het hele project, dat ook in een vinificatieruimte op de SOLV-tuinbouwschool in Sint-Truiden voorziet, behelst een investering van bijna 160.000 euro en kan rekenen op tweemaal meer dan 50.000 euro vanuit de provincie Limburg en Vlaanderen.

Bron: eigen verslaggeving / Het Belang van Limburg

Volg VILT ook via