nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

04.07.2019 Limburg is de tweede provincie met een captatieverbod

De gouverneur van Limburg, Herman Reynders, heeft voor verschillende gebieden in de provincie een captatieverbod uitgevaardigd. Vanaf vrijdag is het verboden om nog water op te pompen in de gemeenten rond Sint-Truiden én in de stroomgebieden van de Grote Nete en de Kleine Hoofdgracht in Hechtel-Eksel en in Lommel. Landbouwers mogen hun gewassen dan niet meer beregenen met oppervlaktewater uit onbevaarbare waterlopen die onder het toepassingsgebied van het politiebesluit vallen. Watercaptatie bestemd voor drinkwater van het vee op de weide en voor het vullen van een spuitmachine kan wel nog.

Na een overleg met de partners van het Limburgs droogte-overleg vaardigt de gouverneur met ingang van 5 juli een captatieverbod uit. Rond Sint-Truiden mag er geen water meer opgepompt worden uit onbevaarbare waterlopen in de volgende gebieden: op het grondgebied van de volledige gemeente Gingelom, in de stad Sint-Truiden en de gemeente Heers, beiden ten zuiden van de N3. Dat is in de stroomgebieden van de Melsterbeek, de Molenbeek, de Cicindriabeek, de Beek, de Weierkensbeek en de bovenlopen van de Herk. Het captatieverbod geldt ook voor het stroomgebied van de Grote Nete en de Kleine Hoofdgracht in Hechtel-Eksel en in Lommel.

Overtredingen worden bestraft met een geldboete of een gevangenisstraf van 8 tot 14 dagen. Het beperkt capteren van water als drinkwater voor vee dat buiten staat en voor het aanmaken van de spuitvloeistof nodig voor gewasbescherming, zijn wel nog toegestaan. Gelet op de economische consequenties van het captatieverbod, vooral voor landbouwers, wijst de dienst noodplanning & crisisbeheer van de provincie Limburg op de alternatieven: captatie in andere gemeenten en uit andere stroomgebieden dan degene vermeld in het besluit van de gouverneur blijft toegestaan. Mits een melding of vergunning van de Vlaamse Waterweg mogen landbouwers ook water oppompen uit bevaarbare waterlopen en kanalen. Nieuw sinds dit voorjaar is dat er vaste locaties zijn aangeduid waar ze met hun waterton terechtkunnen.

Anders dan vorige zomer biedt Aquafin momenteel geen gezuiverd afvalwater aan voor de beregening van landbouwgewassen. Vorig jaar werd van dat aanbod goed gebruik gemaakt zodat de provincie Limburg bij Aquafin aandringt op een snelle oplossing. Ook in de provincie Antwerpen is een captatieverbod van kracht in negen stroomgebieden. Het gaat om de stroomgebieden van de Laarse beek, Zwanebeek, Klein beek, Molenbeek, Tappelbeek, Delfte beek, Bosbeek, Rode Loop en het Merkske. Gouverneur Cathy Berx voegt daar nu de eveneens kwetsbare stroomgebieden van de Grote Nete en de Kleine Hoofdgracht in Balen aan toe omdat de bron van deze waterlopen in Limburg ligt.

Bron: Belga / eigen verslaggeving

Beeld: Loonwerk Defour

Volg VILT ook via