nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

06.07.2015 Limburg zoekt en vindt innovatie in groenteteelt

De provincie Limburg heeft twee nieuwe projecten van het Groente-InnovatieFonds goedgekeurd, samen goed voor een investering van 170. 000 euro. Het GIF is vorig jaar opgericht in het kader van het SALK-uitvoeringsplan en moet helpen het potentieel van de Noord-Limburgse groentesector verder te ontwikkelen. Concreet gaat het om een onderzoek naar betere bewaartechnieken voor asperges en prei en een onderzoek rond duurzame bemesting en groenbemesters.

Vorig jaar lanceerde de provincie Limburg het Groente-InnovatieFonds, een spaarpotje met daarin financiële ondersteuning afkomstig van het SALK-plan voor innovatieve onderzoeksprojecten voor de groenteteelt. Goedgekeurde projecten kunnen een subsidie van 70 procent van de totale projectkost met een maximum van 90.000 euro ontvangen. Concreet beoogt het Groente-InnovatieFonds innovatieve groenteprojecten die teelt- of verwerkingsprocessen optimaliseren, nieuwe teelten of nieuwe teeltvormen introduceren aan de productiezijde, nevenstromen valoriseren of de vermarkting en export stimuleren.

De twee nieuwe projecten richten zich op kwaliteitsverbetering van asperge en prei en op een innovatieve bemestingstechniek. Voor het eerste project gaat het Proefstation voor de Groenteteelt samen met het Vlaams Centrum voor de Bewaring van Tuinbouwproducten en enkele Limburgse landbouwers op zoek naar betere bewaartechnieken voor asperges en prei, “twee waardevolle teelten voor Noord-Limburg”, aldus gedeputeerde Inge Moors. De regio levert ruim 60 procent van alle Vlaamse asperges.

Ook het tweede project wordt uitgevoerd door het Proefstation voor de Groenteteelt, samen met onder meer de PIBO-campus in Tongeren en de Bodemkundige Dienst van België en moet kansen bieden in het kader van de verstrengde mestwetgeving. De onderzoekspartners zullen nagaan hoe de nutriënten in drijfmest vertraagd kunnen worden vrijgegeven en welke meerwaarde rijenbemesting heeft voor de bedrijfsvoering. Tegelijk zal ook het gebruik van groenbemesters op groentepercelen worden onderzocht.

Beide projecten krijgen samen een subsidie van 170.000 euro. De projectuitvoerders krijgen twee jaar om hun project af te ronden. Uit de eerste subsidieronde kwamen twee onderzoeksprojecten rond innovatieve irrigatietechniek en de introductie van het nieuwe knolgewas Yacon. Met de twee nieuwe projecten daarbovenop is het voorziene bedrag van 360.000 euro in het Groente-InnovatieFonds daarmee bijna volledig besteed. “De kennisvoorsprong, de bijkomende werkgelegenheid, de verhoogde werkzekerheid en de voorbeeldfunctie die de sector hierdoor krijgt zijn slechts enkele van de voordelen die door de uitwerking van het Groente-InnovatieFonds gegenereerd zullen worden", aldus gedeputeerde Moors.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via