nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

08.10.2019 Limburgse fruittelers lanceren label BoerVriendelijk

Fruittelers zetten dag in dag uit alles in het werk om kraakvers, lekker en lokaal fruit te telen. “Spijtig genoeg krijgen we niet altijd een eerlijke prijs voor ons werk”, klinkt het bij de leden van de provinciale vakgroep Fruit Limburg. Om dat probleem aan te pakken, ontwikkelden ze het label 'BoerVriendelijk'. Met dit label willen ze eerlijke verdelers een pluim geven en de consument bewustmaken van de kwaliteit van ons Belgisch fruit en de noodzaak van een eerlijke prijs voor de fruitteler. “Wie boervriendelijk koopt, steunt de fruittelers.”

De fruitteelt is een belangrijke sector voor Limburg. 62 procent van het Vlaams appelareaal en 54 procent van het Vlaams perenareaal ligt in deze provincie. De sector zorgt er dan ook voor heel wat jobs. “En wie jobs zegt, zegt ook inkomen”, reageert fruitteler Pieter-Jan Schreurs. “En fruittelers verdienen net als iedereen een eerlijk inkomen.” Daarom hebben de leden van de provinciale vakgroep Fruit Limburg zelf het initiatief genomen om het label ‘BoerVriendelijk’ in de markt te zetten. “Zo kan je makkelijk zien of de producenten een eerlijke prijs kregen voor hun product.”

Het label werd ontwikkeld door Boerenbond en het Innovatiesteunpunt in samenspraak met de Limburgse fruittelers in het kader van het LIONS-project (Limburgs Agrarisch Ondernemerschap Stimuleren). “Iedereen kan intekenen om dit label te dragen”, klinkt het. “Een vereniging, een buurtwinkel, de landbouwer zelf als hij/zij aan thuisverkoop doet. Belangrijk is dat de landbouwer een eerlijke prijs krijgt voor zijn product. Zij mogen na goedkeuring van de vakgroep fruit Limburg het label uitdragen en worden vermeld op www.boervriendelijk.be.”

Meer weten? Meer info vind je via Farmcafé of boervriendelijk.be

Bron: Farmcafé

Beeld: BoerVriendelijk

Volg VILT ook via