nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

09.03.2020 Limburgse landbouwers krijgen vaker sociale inspectie

Limburgse ondernemingen worden het vaakst gecontroleerd op sociale fraude. Dat blijkt uit een onderzoek van de statistieken van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst door Voka – Kamer van Koophandel Limburg. Vooral in de landbouwsector zijn de resultaten opvallend: de 2.843 Limburgse landbouwbedrijven werden 151 keer gecontroleerd, terwijl hun 8.083 West-Vlaamse collega’s slechts 48 keer controle over de vloer kregen.

Het onderzoek door Voka kwam er nadat verschillende leden klachten hadden geformuleerd over willekeur bij controles. Vijftien jaar geleden deed de werkgeversorganisatie al een studie naar sociale controles in België, maar nu werden de cijfers opnieuw opgevraagd bij de betrokken diensten. De resultaten daarvan zijn volgens Voka opvallend. “Meer dan 11 procent van alle controles gebeurt in Limburg, terwijl het aandeel Limburgse bedrijven in België slechts iets meer dan zeven procent is”, aldus Kris Claes, directeur belangenbehartiging bij Voka Limburg.

Ook wanneer er gekeken wordt naar het aantal gecontroleerde personen, voert Limburg de nationale ranglijst aan. “Nochtans ligt het aantal positieve controles in onze provincie drie procent lager dan het gemiddelde”, stelt Claes. Er zijn ook grote sectorale verschillen. “In maar liefst zes sectoren zijn het aantal controles in Limburg het grootst. Een exemplarisch voorbeeld is de landbouwsector. In West-Vlaanderen bijvoorbeeld werd maar 0,6 procent van de landbouwbedrijven gecontroleerd, terwijl dit in Limburg 5,3 procent is.”

Voka Limburg gaat niet dieper in op eventuele verklaringen, maar mogelijk heeft het grote aantal controles in de Limburgse landbouwsector te maken met het van oudsher groot aantal fruitteeltbedrijven in de provincie. De inzet van externe arbeid is in de fruitteelt altijd nodig geweest, terwijl dit in andere landbouwsectoren minder het geval was. Maar meer en meer wordt ook in de intensieve groenteteelt, een typische West-Vlaamse aangelegenheid, seizoensarbeid ingeschakeld.

"We zijn absoluut niet tegen controles, maar uit de cijfers blijkt duidelijk dat er met twee maten en twee gewichten gewerkt wordt", zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka Limburg. “We willen gelijke regels voor iedereen waardoor onze bedrijven niet langer een concurrentieel nadeel ondervinden.” De werkgeversorganisatie laat weten dat het de bevoegde minister zal aanschrijven om een rationalisering van de controlemethodiek te vragen.

Meer informatie: Voka - Kamer van Koophandel Limburg

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via