nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

29.08.2019 Londerzeel verplicht tussenopslag pompwater op bouwwerf

Londerzeel verplicht sinds deze zomer aannemers die bij bouwwerven grondwater oppompen om dit op het terrein zelf of in een nabije gracht te lozen zodat het weer kan infiltreren in de bodem. Volgend jaar worden aannemers bij werven die minstens 14 dagen duren, verplicht om te zorgen voor een vat van minimaal 1.000 liter om water op te vangen. Het idee hierachter is dat het water zo beschikbaar wordt voor het besproeien van planten en groenten. Burgemeester Conny Moons denkt aan landbouwers als mogelijk geïnteresseerde afnemers. Kleine kanttekening: watertransport over de weg is erg duur, dus de opslagtank zal veel groter moeten zijn dan 1 kuub vooraleer een landbouwer de verplaatsing wil maken. Mogelijk zijn hobbytuinders of groendiensten sneller geïnteresseerd.

Wegens de aanhoudende droogte en de oproepen aan inwoners om spaarzaam om te springen met water vindt het gemeentebestuur van Londerzeel (Vlaams-Brabant) het niet langer aanvaardbaar dat aannemers opgepompt grondwater in de riolering lozen. Daarom wordt bij aanvragen tot omgevingsvergunningen hiervoor sinds deze zomer opgelegd om het water opnieuw te laten infiltreren in de directe omgeving. "We kunnen in deze tijden van droogte elke druppel water goed gebruiken", aldus schepen Leen Van Aken (Groen).

Van bij de start van het zomeruur in 2020 tot de overgang naar het winteruur zullen aannemers van bouwwerven die meer dan 14 dagen duren bovendien het opgepompte grondwater moeten opvangen in een vat van minimum 1.000 liter met een kraantje. "Dit water zal enkel kunnen afgehaald worden voor het besproeien van planten en groenten. We denken hierbij in eerste instantie aan land- en tuinbouwers", aldus burgemeester Conny Moons (LWD).

Kanttekening van de redactie: water aanvoeren over de weg is voor landbouwers een dure aangelegenheid. Greet Tavernier van het Waterportaal illustreerde op VILT.be hoe moeilijk wateraanvoer rendabel te rekenen is. Het is dan ook een noodmaatregel die de voorbije twee zomers toegepast werd wanneer grote opbrengstderving door droogte dreigt en er in de buurt geen oppervlakte- of grondwater opgepompt kan worden. Om de prijs te drukken, wordt er per rit zoveel mogelijk water meegenomen. Vaak zijn het loonwerkers die met grote drijfmestvaten van 20 kuub of meer het transport verzorgen. Een buffertank van 1.000 liter (1 m³) op een bouwwerf lijkt als bron van irrigatiewater dan ook interessanter voor een buurman met een tuintje of voor de groendienst.

Bron: Belga / eigen verslaggeving

Volg VILT ook via