nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

30.07.2018 Maïsproef mag doorgaan van landbouwminister Ducarme

Minister Ducarme (MR) heeft beslist dat het geheime maïsexperiment van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) afgerond mag worden. De controle verscherpt wel conform de ggo-wetgeving. Na de uitspraak van het Europees Hof van Justitie – dat concludeerde dat de gebruikte CRISPR/Cas9-techniek de ggo-richtlijnen moet volgen – was de toekomst van de veldproef onzeker. "Het project mag doorlopen, omdat controles door inspecteurs van het FOD Volksgezondheid uitwijzen dat alles al verloopt volgens de regels van een ggo-veld", zegt woordvoerder Jan Eyckmans.

Het Vlaams Instituut voor Biotechnologie mag de veldproef met genetisch gemodificeerde maïs verderzetten. De enige verandering is dat het FOD Volksgezondheid de proef als een ggo zal behandelen. "Dat betekent een strengere controle en rapportering”, zegt woordvoerder Jan Eyckmans. “Die begeleiding kennen we van een viertal eerdere ggo-proeven.” De vernietiging van het proefveld gebeurt dus zoals gepland: wanneer het project is afgerond.

Ondertussen zorgt de beslissing van het Europees Hof van Justitie inzake ggo’s voor de nodige beroering. In een opiniestuk, verschenen in de krant De Morgen, waarschuwt Andreas Tirez, verbonden aan de maatschappelijke denktank Itinera, voor te strenge regulering en te grote barrières om toe te treden tot de markt. “Als de regulering onnodig ver gaat, zoals bij ggo's het geval is, dan is dat vooral een probleem voor kleine bedrijven, omdat zij de grote kosten die nodig zijn om aan de regulering te voldoen moeilijker kunnen dragen”, zegt Andreas Tirez.

“Te strenge regulering zorgt er ook voor dat onderzoek door publieke instellingen en universiteiten, waar kleine bedrijfjes uit kunnen ontstaan, moeilijker wordt”, vervolgt hij. “De overheid houdt dan met haar onnodig strikte regulering zelf de dominante positie en het bijhorende gedrag van grote bedrijven mee in stand. Dat kan niet de bedoeling zijn.”

Bron: De Morgen

Volg VILT ook via