nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

11.01.2019 MAP6: verregaand of doelloos zoals Natuurpunt zegt?

Het Algemeen Boerensyndicaat vindt dat het ontwerp voor het zesde mestactieplan van Vlaams minister Schauvliege "gedane inspanningen van landbouwers maar mondjesmaat beloont, terwijl een groot deel van de landbouwers nog steeds bestraft wordt omdat ze het goed doen". Dat zegt beleidsmedewerker Mark Wulfrancke. "Voor sommige politici zal het glas nooit vol genoeg zijn." Ook Boerenbond reageert in eerste instantie negatief op de plannen. "Het ontwerp bevat nieuwe verstrengingen en blijft dus een bijzonder harde noot om kraken", zegt woordvoerster Vanessa Saenen. Natuurpunt is op zijn beurt niet te spreken over MAP6, maar zegt verder krak het tegenovergestelde van de landbouworganisaties. "Het plan dat al uitblonk in gebrek aan ambitie werd in de laatste rechte lijn nog eens verder uitgebeend."

De Vlaamse Milieumaatschappij en de Vlaamse Landmaatschappij stelden eind vorig jaar het Mestrapport voor 2018 voor. De resultaten waren niet goed: bij 28 procent van de metingen in oppervlaktewater werd de nitraatnorm overschreden, terwijl de Vlaamse regering op slechts 5 procent 'rode meetpunten' mikte. De weersomstandigheden speelden een rol, maar ook een stijgend gebruik van kunstmest én landbouwers die het niet al te nauw namen met de regels, lagen aan de basis van de slechte resultaten.

Minister Schauvliege stelde dinsdag in de commissie Leefmilieu van het Vlaams Parlement het ontwerp voor een nieuw mestactieplan voor, het zesde al. Het plan is nog tot 21 februari in openbaar onderzoek, maar kreeg al groen licht in Europa. Het Algemeen Boerensyndicaat reageert niet positief. Ten eerste wordt er volgens het ABS niet genoeg rekening gehouden met de weersomstandigheden om de slechte resultaten te verklaren. "Bepaalde bodemprocessen laten zich in extreme jaren gewoonweg niet sturen en kun je ook niet voorzien. Dit moet erkend worden", zegt beleidsmedewerker Mark Wulfrancke.

Tegelijkertijd bevat het zesde mestactieplan "verregaande" maatregelen, vooral voor de gebiedstypes 2 en 3 waar de waterverontreiniging het ergst is. “Dat dreigt drastisch in te grijpen in de bedrijfsvoering", meent Wulfrancke. "Degenen die het ontwerp degelijk doorgenomen hebben en enige landbouwkennis hebben, zullen dat niet ontkennen." Een laatste opmerking is dat de inspanningen van landbouwers in het gebiedstype 0, waar eigenlijk geen extra inspanningen meer gedaan moeten worden omdat de doelstellingen eigenlijk al behaald zijn, "maar met mondjesmaat beloond worden".

Velen vergeten volgens het Algemeen Boerensyndicaat dat op een landbouwbedrijf ook geld verdiend moet worden en “dat we opereren in een veel grotere economische ruimte dan enkel Vlaanderen met een strenge regelgeving”. Wulfrancke benadrukt dat dat alles niet wil zeggen dat landbouwers niet begaan zouden zijn met een goede waterkwaliteit. "Het ligt hen wel degelijk nauw aan het hart. Het is jammer om dan te moeten vaststellen dat velen enkel nog kunnen denken in termen van repressie.”

Ook Boerenbond vreest dat de nieuwe verstrengingen hard gaan aankomen op de landbouwbedrijven. Tegelijkertijd is de organisatie wel tevreden dat land- en tuinbouwers die goede resultaten kunnen voorleggen, vrijgesteld kunnen worden van strengere regels. "We rekenen erop dat dit geen loze belofte blijft." Nog volgens de organisatie wordt de landbouwsector ook in het nieuwe plan afgerekend op zaken die ze niet altijd in de hand heeft, zoals perioden van droogte of overvloedige regenval die een belangrijke impact hebben op de waterkwaliteit. Voor Boerenbond is het nu vooral belangrijk dat het nieuwe plan "werkbaar en haalbaar is voor onze land- en tuinbouwers".

Natuurpunt is van mening dat het nieuwe mestactieplan zodanig werkbaar en haalbaar is gemaakt dat het onrealistisch is dat er een kentering komt en de waterdoelstellingen gehaald zullen worden. “Het plan dat al uitblonk in gebrek aan ambitie werd in de laatste rechte lijn met kunst- en vliegwerk nog eens verder uitgebeend”, hekelt beleidsmedewerker Freek Verdonckt. “Bovenop de reeds gemelde knelpunten heeft het complexe werkstuk nog extra achterpoorten aangemeten gekregen. Daardoor is nu alle geloofwaardigheid in acht jaar mestbeleid van minister Schauvliege verdwenen.” Natuurpunt kondigt aan dat het zijn inbreng – “die steevast genegeerd is in het formeel overlegorgaan” – zal herhalen in de vorm een bezwaar tijdens het openbaar onderzoek.

Bron: Belga / Beleid.flits Natuurpunt

Volg VILT ook via