nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

12.09.2018 Marktstudie gaat interesse voor weersverzekering peilen

De Vlaamse regering gaat na of er binnen de verzekeringssector interesse is om landbouwers een "brede weersverzekering" aan te bieden, die schade door extreme weersomstandigheden zou vergoeden. Dat zei minister van Landbouw Joke Schauvliege in de commissie Landbouw van het Vlaams Parlement. De eerste vergadering na het zomerreces werd volledig gedomineerd door de impact van de droogte op de landbouw. Zo waren er nog heel wat vragen over de werking van de schattingscommissies en werd er aangedrongen op een meer coördinerende rol voor het Departement Landbouw en Visserij.

In de commissie Landbouw ondervroegen zowat alle partijen woensdag de minister over de schade aan landbouwgewassen door de droogte van afgelopen zomer. De kans is groot dat die droogte als landbouwramp zal worden erkend. Het KMI heeft immers al bevestigd dat de droogte in alle 308 steden en gemeenten een uitzonderlijk karakter had. Maar voor de erkenning is nog een volledige inventarisatie van de schade nodig en de gemeenten hebben nog tot 30 september de tijd om alle gegevens over te maken. Pas daarna kan de Vlaamse regering een beslissing nemen.

Tegen hagelschade kunnen landbouwers zich al zelf verzekeren. Alle partijen in het Vlaams Parlement zijn echter voorstander van een brede weersverzekering. Die bestaat overigens in heel wat Europese landen. Minister Schauvliege is zelf ook voor. Ze zegt dat ze in samenspraak met minister-president Geert Bourgeois een markstudie laat uitvoeren bij private verzekeraars. “We stellen vast dat er vandaag weinig animo is om zo’n verzekering aan te bieden. Dat heeft wellicht te maken met het feit dat onze markt relatief klein is om zo’n product uit te werken”, stelt ze.

N-VA-parlementslid Jelle Engelbosch zegt dat minister Schauvliege talmt. "We kunnen niet langer blijven treuzelen met nog maar eens een studie, nog maar eens onderzoek. U hebt begin dit jaar zelf gezegd dat u hoopte dat er nog dit jaar één komt, maak er dan werk van", klonk het. Bart Dochy (CD&V) wou de "valse verwachtingen" over zo’n brede weersverzekering meteen temperen. “Als men vandaag een brede weersverzekering zou hebben, zou het geld dat wordt geïnd via de premies die iedere landbouwer dan moet betalen gewoon onder elkaar worden verdeeld. Een verzekering maakt geen geld, meer nog, er wordt zelfs geld afgeroomd door de verzekeraar.”

Er kwamen ook heel wat vragen over de werking van de schadecommissies. “Hoe kan je de schade eigenlijk berekenen? Bij ons in de fruitsector is er niet alleen de lagere opbrengst, maar hebben de bomen ook hitteschade geleden en wellicht zullen zich ook bewaarproblemen voordoen. Hoe bepaal je dan de schade tijdens één of twee momentopnamen? “, aldus Vlaams parlementslid Els Robeyns (sp.a). Ook de omslachtige manier waarop de schade moet worden aangegeven en worden vastgesteld, werd aangeklaagd en er werd aangedrongen op een meer coördinerende rol van het Departement Landbouw en Visserij. Al werden ook de inspanningen van het departement en van de schattingscommissie geprezen.

Bekijk hier de integrale zitting van de Commissie Landbouw.

Bron: Belga/eigen verslaggeving

Beeld: Loonwerk Defour

Volg VILT ook via