nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

02.09.2019 Mechanische onkruidbestrijding vindt steeds meer ingang

Mechanische onkruidbestrijding is in opmars in Vlaanderen. Waar deze variant van onkruidbeheersing in het verleden vooral een zaak was van biologische land- en tuinbouwers, zien we nu dat ook gangbare boeren interesse ontwikkelen in mechanische onkruidbestrijding. Het gebruik van herbiciden komt immers steeds meer onder druk te staan. Om die reden pakt de Werktuigendagen in Oudenaarde uit met een demonstratieproject mechanische onkruidbestrijding.

Het maatschappelijk debat over gewasbeschermingsmiddelen wordt al langer in alle hevigheid gevoerd. Denk maar aan de hele glyfosaatsaga. Maar ook heel wat andere herbiciden om de onkruiden op de akkers onder controle te houden, staan onder druk. “Effectieve producten verliezen hun erkenning en moeten plaats maken voor duurdere en/of minder effectieve middelen. Daarnaast zien we dat in de biologische sector de technieken om aan mechanische onkruidbestrijding te doen, enorm geëvolueerd zijn”, vertelt Georges Van Keerberghen, voorzitter van de Werktuigendagen.

In de praktijk doen steeds meer precisiewiedeggen, cameragestuurde schoffels en zelfs robots hun intrede en halen ze goede resultaten. Bovendien heeft mechanische onkruidbestrijding nog andere voordelen, zoals verluchting van de bodem en betere wateropname van de grond. Het kan ook een effectieve maatregel zijn tegen erosie. Omdat ook de werkbreedte van de machines is toegenomen, is het mogelijk om snel te werken. Al deze voordelen verklaren waarom ook in de gangbare land- en tuinbouw mechanische onkruidbestrijding op meer interesse kan rekenen.

De Werktuigendagen, die doorgaan op zaterdag 21 en zondag 22 september in Oudenaarde, wil dan ook graag in spelen op deze nieuwe tendens. “We willen landbouwers laten kennismaken met de werkingstechnieken en met de resultaten ervan. Daarom zullen we een line-up organiseren van machines die vandaag op de markt zijn”, vertelt Tom Destoop, coördinator landbouw bij de Werktuigendagen. Zowel zaterdag als zondag zal de demonstratie doorgaan om 14u30. Eén voor één zullen de machines dan op een speciaal daarvoor ingezaaid bonenveld hun kunnen tonen.

Enerzijds worden wiedeggen gedemonstreerd. In tegenstelling tot de klassieke wiedeg gaat het om een meer gesofisticeerde machine waarbij kantel- en drukinstellingen zorgen voor een perfect resultaat. Daarnaast zijn er ook schoffelmachines aanwezig. Die kregen de laatste jaren een sterke boost door de integratie van camera’s. Daarmee detecteer je de rijen en zorg je ervoor dat de plantjes gevrijwaard blijven en enkel het onkruid geschoffeld wordt.

Ook twee robots zullen permanent aan het werk zijn op de Werktuigendagen. “Ondanks de vooruitgang in de techniek blijft schoffelen een tijdrovende bezigheid waardoor arbeidskosten hoog kunnen oplopen. Een besparing op arbeid is dus altijd relevant. Vandaar dat het inzetten van robots in de toekomst niet langer fictie zal blijven”, vertelt Destoop.

Een buitenbeentje in dit proefproject is de elektrische onkruidbestrijdingsmachine. In tegenstelling tot de andere machine werkt deze niet selectief. Wanneer het gebruik van producten zoals Roundup verder onder druk komt te staan, kan deze machine praktische, natuurvriendelijke oplossingen bieden. Via een generator op de tractor krijgen de planten een vernietigende schok. Na enkele minuten is het resultaat al zichtbaar.

Dit demonstratieproject op de Werktuigendagen is onderdeel van het LEADER-project ‘Slimme boeren, boeren slim’. Het heeft als bedoeling om precisielandbouwtechnieken op een bevattelijke manier ingang te doen vinden bij de landbouwers. Inagro zorgt voor de begeleiding van de demonstraties.

In Nederland merkt het vakblad Boerderij eenzelfde tendens op. “Tot nu toe was schoffelen een nichemarkt, maar daar is vrij abrupt verandering in gekomen”, klinkt het. Deze conclusie komt er na de vaststelling dat steeds meer grote spelers uit de landbouwmechanisatie, zoals Case New Holland of John Deere, investeren in de productie van schoffelmachines. “Niet onlogisch”, aldus Boerderij, “want het middelenpakket voor onkruidbestrijding in de gangbare landbouw wordt naar verwachting alleen maar kleiner.” 

Bron: Eigen verslaggeving

Beeld: PCG Kruishoutem

In samenwerking met: Boerderij

Volg VILT ook via