nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

21.12.2015 "Meer Brabantse trekpaarden door veulenpremie"

Sinds de provincie Vlaams-Brabant in 2011 een premie van 200 euro invoerde voor elk nieuw geboren veulen is het aantal fokkers van Brabantse trekpaarden sterk gestegen. "In 2012 waren er vijf nieuwe, in 2013 en 2014 zelfs zeven en ook dit jaar werden weer vijf nieuwe fokkers geregistreerd”, zegt gedeputeerde Monique Swinnen. Gedeputeerde Tom Dehaene wil het Brabants trekpaard dan weer erkend zien als immaterieel cultureel erfgoed.

De provincie schuift het thema van het Brabants trekpaard, wiens bakermat zich in het Pajottenland situeert, al verschillende jaren naar voren als attractiepool en imagobeeld binnen de provinciale toeristische werking. "Deze stoere, zachtaardige viervoeter staat voor kracht, rust en traditie", aldus Swinnen. Naast de veulenpremie geeft de provincie ook haar steun aan de Dag van het Brabants Trekpaard in Vollezele, die dit jaar al voor vijfde keer georganiseerd werd en meer dan 5.000 bezoekers lokte.

"Onze inspanningen om het aantal Brabantse trekpaarden te laten toenemen, leverden duidelijk resultaat op. Terwijl in de rest van Vlaanderen het aantal geboortes van nieuwe veulens de afgelopen jaren met ongeveer 10 procent gedaald is, blijft het aantal in Vlaams-Brabant stabiel schommelen rond de 90. Ook in 2015 hebben we de geboortepremie voor veulens al 90 keer uitgekeerd. Momenteel zijn er in onze provincie 115 fokkers op dat vlak actief", aldus Monique Swinnen.

"Nog belangrijker is overigens dat onze fokkers de hengstveulens meer en meer gaan opfokken in plaats van direct te verkopen voor de slacht. Hierdoor groeit de bloedspreiding, wat nodig is om inteelt te vermijden en op lange termijn het behoud van het trekpaard te garanderen", aldus Swinnen. In ruil voor het toekennen van de premie moeten overigens de fokkers 'van Vlaams-Brabant' toevoegen aan de naam van het geboren veulen - wat inmiddels bij fokkers uitgegroeid is tot een kwaliteitslabel.

Tijdens de persontmoeting maakte gedeputeerde Tom Dehaene, bevoegd voor erfgoed, bekend dat de provincie het Brabants trekpaard graag erkend wil zien als immaterieel cultureel erfgoed. De provincie financiert momenteel hiertoe een onderzoek door het Centrum voor Agrarische Geschiedenis naar de trekpaardgemeenschap en de geschiedenis van het Brabants trekpaard. De provincie hoopt dat het Brabants trekpaard op die manier zal opgenomen worden op de Vlaamse Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed.

Bron: Belga

Beeld: VLAM

Volg VILT ook via