nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

20.03.2015 Meer dan 400.000 afvalbanden opgehaald op boerderijen

Veehouders maken op grote schaal gebruik van afgedankte autobanden om de plastic folie op gras- en maïskuilen op zijn plaats te houden. Van de miljoenen banden die daarvoor gebruikt worden, is een deel door de blootstelling aan zonlicht zo versleten dat de staaldraden in de band kunnen loskomen. Dat is onveilig voor het vee zodat landbouwers graag gebruikmaken van de toelage die OVAM verstrekt voor de verwerking van afvalbanden. De subsidieregeling loopt nog tot eind dit jaar zodat Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Dochy (CD&V) minister Schauvliege om een tussentijdse evaluatie vroeg. Blijkt dat er reeds 415.000 tot op de draad versleten afvalbanden werden afgevoerd.

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) werkte samen met Recytyre – een beheerorganisme voor afvalbanden – en landbouworganisaties ABS en Boerenbond een systeem uit voor de inzameling van silobanden. Via OVAM kunnen landbouwers tot twee derde van de factuur voor ophaling en verwerking van afvalbanden recupereren. De tussenkomst van de overheid is beperkt tot 500 banden per landbouwer en maximaal 97 eurocent per band. Landbouwers kunnen ook versleten silobanden vervangen door recentere en veilige exemplaren. De ruil of ophaling gebeurt steeds door één van de door OVAM erkende verwerkingsbedrijven.

Uit het antwoord op een schriftelijke vraag van CD&V-parlementslid Bart Dochy blijkt dat Recytyre tot nu toe al facturen ontving voor het afvoeren van in totaal 415.046 banden via dit systeem. Over het inruilen zijn nog geen cijfers bekend. De huidige regeling loopt nog tot 31 december 2015. Daarom vroeg Bart Dochy minister Schauvliege ook of er voldoende middelen zijn en of er bijsturingen nodig zijn. Het antwoord van de minister leert dat naar verwachting niet het volledige voorziene budget benut zal worden. In het huidige systeem kunnen de spelregels echter niet meer veranderd worden.

Een verlenging zit er evenwel aan te komen want iedereen blijkt tevreden over de ophaling van afvalbanden. Zowel OVAM als Recytyre zijn bereid om een verlenging van het systeem te voorzien na 2015. Ook Boerenbond is hiervoor vragende partij. De praktische uitwerking van deze verlenging zal in de loop van dit jaar gebeuren, in overleg met alle betrokken partijen.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via