nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

14.06.2019 Meer kennis over ggo's zorgt voor positievere attitude

Genetische gemodificeerd voedsel is niet volledig geaccepteerd bij het publiek, en stuit op veel weerstand en scepsis. Kan onderwijs daar iets aan veranderen? “Mensen die scholing krijgen over de wetenschap achter genetische modificatie, ontwikkelen een positievere houding ten opzichte van voedsel dat genetisch gemodificeerd is”, zeggen wetenschappers na een studie waarbij ze proefpersonen vijf weken lang informatie gaven over de technologie achter genetische modificatie. “Ze zien het eten daarvan als minder risicovol en staan meer open voor consumptie.”

Genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) spreken tot de verbeelding, maar vaak verbinden mensen eerder negatieve eigenschappen met de technologie. Uit een nieuwe studie blijkt dat onderwijs een rol kan spelen in een meer positieve attitude tegenover ggo’s. “Wetenschappers zouden het publiek dus beter kunnen informeren met kennis over genetische modificatie-technieken”, schrijven de auteurs van die studie in hun conclusie. “In plaats van vooral de claims van sceptici bestrijden en het publiek overspoelen met uitspraken over de veiligheid en de voordelen van genetisch gemanipuleerde producten.” 

Wat is er gebeurd met de mensen die meer kennis over genetische modificatie krijgen? “Voorheen werd hun mening gevormd door dingen die ze lazen of bespraken met hun omgeving”, legt één van de auteurs, Nederlands sociaal psycholoog Bastiaan Rutjens uit aan Eos. “In het lespakket zat informatie die zoveel mogelijk neutraal en waardevrij was. Er was geen sprake van informatie die mensen vanwege hun religieuze of politieke overtuiging lastig zouden kunnen verkroppen, en ook geen waardeoordelen over alternatieve zienswijzen. Ik verwacht dat proefpersonen in dit experiment daardoor dingen hebben geleerd die ze niet wisten. Mogelijk komt met dit soort methoden de weg vrij voor mensen om open te staan voor nieuwe informatie.”

Maar in de maatschappelijke discussie over genetische modificatie spelen meer factoren dan alleen het gebrek aan wetenschappelijke kennis. Dat zegt Michelle Habets van het Rathenau Instituut. “Je moet maatschappelijke kwesties niet versmallen tot een wetenschappelijke kwestie”, zegt ze. “Wanneer we willen dat nieuwe technologie ingebed wordt in de maatschappij, dan tellen niet alleen de risico’s. Dan kunnen wetenschappers niet zeggen: ‘genetische modificatie is veilig, dus moeten mensen het accepteren’. Mensen willen zelf mee kunnen beslissen. En daar horen dus ook andere factoren bij, zoals bezorgdheden over machtsposities van bepaalde bedrijven.”

Meer weten? Je leest het volledige artikel op de website van Eos.

Bron: Eos Wetenschap

Volg VILT ook via